Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk

Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk, Hazırlanmakta Olan Doktora Tezi, Furkan Güven Taşta
YÖK Tez sayfası

“Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk” başlıklı doktora tezi, Furkan Güven Taştan tarafından hazırlanmaktadır.

  • Tez Danışmanı: Doç. Dr. iur. Ünsal Dönmez, LL.M.
  • Anabilim Dalı: Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı

🔑 dijital ürün, dijital içerik, dijital hizmet, sözleşmeye uygunluk, ayıp

Avrupa Birliği Hukukunda dijital içerik ve hizmetler, 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi‘yle düzenlenmiştir. Bu Direktif’in üye ülkeler tarafından en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar iç hukuka aktarılması öngörülmüş; Direktif’in tüm hükümleri 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Direktif’te belirlenen tarihlerle uyumlu olarak birçok AB üyesi ülke Direktif’i iç hukukuna aktarmıştır.
Bkz. 🇪🇺 2019/770 sayılı Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sağlanmasıyla İlgili Sözleşmelere Dair Bazı Hususlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi.

Direktif’in Alman Hukukuna aktarılması için Direktif’i Uygulama Kanunu‘nun federal hükümet tasarısı 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Kanun yapım sürecinin tamamlanmasının ardından yasa Bundestag’da kabul edilmiş ve 1 Ocak 2022 itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Dijital içerik ve hizmetleri, dijital ürün (digitale Produkte) çatısı altında birleştiren söz konusu yasa, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) genel ve özel hükümlerinde çeşitli değişiklikler öngörmüştür. Bu kapsamda BGB § 327 ila § 327u maddeleri arasında bu maddeler dahil yirmi iki madde ihdas edilmiştir.
Bkz. 🇩🇪 Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Sözleşme Hukukunun Belirli Yönlerine Dair Direktif’i Uygulama Kanunu.

İlgili çalışmalar

Konunun belirlendiği tarih: Eylül 2019
Son güncelleme: Ağustos 2023

Conformity of Contract in terms of Digital Content and Services

The PhD Dissertation “Conformity of Contract in terms of Digital Content and Services” is currently being prepared by Furkan Güven Taştan.

  • Supervisor: Assist. Prof. Dr. iur. Ünsal Dönmez, LL.M.
  • Department: Department of Private Law (Civil Law)

🔑 digital product, digital content, digital service, conformity of contract, defect

  • 🇪🇺 Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on Certain Aspects Concerning Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services
  • 🇩🇪 Act Implementing the Directive on Certain Aspects of Contract Law relating to the Supply of Digital Content and Services

Last update: August 2023