Dijital İçerik ve Dijital Hizmetler (Dijital Ürünler)

Dijital içerik ve dijital hizmetler (digital content and digital services), 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi‘nde tanımlanmıştır. Alman kanun koyucu ise bunları tek bir çatı altında birleştirmeyi tercih etmiş ve BGB 327 vd. hükümlerinde her ikisini kapsayacak şekilde dijital ürünler (digitale Produkte) ifadesine yer vermiştir.

Dijital içerik #

Dijital içerik, dijital formda üretilen ve sağlanan verileri ifade eder (Dijital İçerik Direktifi, m. 2/1; BGB § 327/2). E-kitaplar, dijital müzik dosyaları, stok foto sitesinden indirilen görseller dijital içeriklere örnek teşkil eder.

DCD, Art. 2/1: ‘digital content’ means data which are produced and supplied in digital form;

BGB § 327/2: Digitale Inhalte sind Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden.

Dijital hizmet #

Dijital hizmet, Dijital İçerik Direktifi ve BGB’de iki alt kategoriye ayrılarak tanımlanmıştır. Buna göre dijital hizmet:

  • tüketicinin dijital formda veri oluşturmasına, işlemesine, saklamasına veya verilere erişmesine imkan sağlayan bir hizmeti veya
  • tüketici veya bu hizmetin diğer kullanıcıları tarafından yüklenen veya oluşturulan dijital formdaki verilerin paylaşılmasına veya bunlarla başka herhangi bir etkileşime izin veren bir hizmeti ifade eder (Dijital İçerik Direktifi, m. 2/2; BGB § 327/2).

Sosyal medya platformları, dijital yayın platformları ve bulut bilişim hizmetleri dijital hizmetlere örnek teşkil eder.

DCD, Art. 2/2: ‘digital service’ means:
(a) a service that allows the consumer to create, process, store or access data in digital form; or
(b) a service that allows the sharing of or any other interaction with data in digital form uploaded or created by the consumer or other users of that service;

BGB § 327/2: (...) Digitale Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die dem Verbraucher
1. die Erstellung, die Verarbeitung oder die Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten ermöglichen, oder
2. die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder von anderen Nutzern der entsprechenden Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen.