Updated on 20 Şubat 2024

BGB §327 – §327u: Dijital Ürünlere İlişkin Sözleşmeler

İçindekiler

Alman Medeni Kanunu (BGB),
Başlık 2a: Dijital Ürün Sözleşmeleri
§ 327 – § 327u

Gesetze-im-internet

Furkan Güven Taştan (2023) Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sözleşmeye Uygunluğu – Tüketici İşlemleri Özelinde Avrupa Birliği, Alman ve Türk Hukukunun Karşılaştırmalı Analizi, XXV + 310 s., On İki Levha.

2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi, Alman Hukukuna 25 Haziran 2021 tarihli “Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Sözleşme Hukukunun Belirli Yönlerine Dair Direktif’i Uygulama Kanunu” ile aktarılmıştır. Anılan hükümler, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Alman Medeni Kanunu’nda (BGB) yer alan ve dijital ürünlere ilişkin sözleşmeleri düzenleyen bu 22 hüküm (§327 – §327u), Dijital İçerik Direktifi’nin iç hukuka aktarılması neticesinde ihdas edilen hükümlerdendir.

Ayrıca 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi‘nin iç hukuka aktarılması kapsamında BGB’de başka değişiklikler de gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda BGB’nin genel hükümleriyle satış, bağışlama, kira, hizmet ve eser sözleşmelerine ilişkin özel hükümlerinde dijital ürünlere ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiş ve yeni maddeler ihdas edilmiştir.

Kapsamı

2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi‘nde yer alan dijital içerik ve hizmetler ifadesi, Alman kanun koyucu tarafından dijital ürün (digitale Produkte) çatısı altında birleştirilmiştir. BGB §327 – §327u hükümlerini kapsayan Dijital Ürünlere İlişkin Sözleşmeler başlığında yer alan 22 hükümle, girişimcilerin bir ivaz karşılığında tüketiciye temin ettiği sözleşme ilişkilerini düzenlemektedir. “İvaz” kavramının kapsamına, kişisel veriler de dâhil edilmiştir.

İlgili hükümlerde öncelikle tüketici sözleşmeleri (B2C) düzenlenmiştir. Bu kapsamda girişimcinin dijital ürün sağlama yükümlülüğü ile tüketiciye temin edilen dijital ürünlerin hangi durumlarda ayıplı sayılacağı belirtilmiştir. Dijital ürünün sağlanmaması hâlinde veya ayıplı bir dijital ürünün sağlanması hâlinde tüketicinin seçimlik hakları ve hakların kullanılması durumundaki hüküm ve sonuçlar da bu bölümdeki hükümlerde yer almaktadır. Yanı sıra, bu başlıktaki hükümler aynı zamanda girişimciler arasındaki dijital ürünlere ilişkin sözleşmelere (B2B) dair hükümler de içermektedir.

Sistematik

🇹🇷
Başlık 2a: Dijital Ürünlere İlişkin Sözleşmeler

Alt Başlık 1: Dijital Ürünlere İlişkin Tüketici Sözleşmeleri
§ 327 Uygulama Alanı
§ 327a Paket Sözleşmelere ve Dijital Unsurlar İçeren Mallara İlişkin Sözleşmelere Uygulanması
§ 327b Dijital Ürünlerin Temini
§ 327c Dijital Ürünlerin Temin Edilmemesi Durumunda Haklar
§ 327d Dijital Ürünlerin Sözleşmeye Uygunluğu
§ 327e Ürün Ayıbı
§ 327f Güncellemeler
§ 327g Hukuki Ayıp
§ 327h Ürün Özelliklerine İlişkin Sapan Anlaşmalar
§ 327i Ayıp Halinde Tüketicinin Hakları
§ 327j Zamanaşımı
§ 327k İspat Yükünün Tersine Çevrilmesi
§ 327l Sonraki ifa
§ 327m Sözleşmenin Sonlandırılması ve Tazminat
§ 327n Bedelde İndirim
§ 327o Sözleşmenin sonlandırılması beyanı ve hukuki sonuçları
§ 327p Sözleşmenin feshinden sonraki kullanım
§ 327q Tüketicinin veri koruma kanunu kapsamındaki beyanlarının sözleşme hukukundaki sonuçları
§ 327r Dijital ürünlere ilişkin değişiklikler
§ 327s Sapan Anlaşmalar

Alt Başlık 2: Dijital Ürünlere İlişkin Girişimciler Arasındaki Sözleşmeler için Özel Hükümler
§ 327t Uygulama alanı
§ 327u Girişimcinin Rücusu

🇩🇪
Titel 2a: Verträge über digitale Produkte

Untertitel 1: Verbraucherverträge über digitale Produkte
§ 327 Anwendungsbereich
§ 327a Anwendung auf Paketverträge und Verträge über Sachen mit digitalen Elementen
§ 327b Bereitstellung digitaler Produkte
§ 327c Rechte bei unterbliebener Bereitstellung
§ 327d Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte
§ 327e Produktmangel
§ 327f Aktualisierungen
§ 327g Rechtsmangel
§ 327h Abweichende Vereinbarungen über Produktmerkmale
§ 327i Rechte des Verbrauchers bei Mängeln
§ 327j Verjährung
§ 327k Beweislastumkehr
§ 327l Nacherfüllung
§ 327m Vertragsbeendigung und Schadensersatz
§ 327n Minderung
§ 327o Erklärung und Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung
§ 327p Weitere Nutzung nach Vertragsbeendigung
§ 327q Vertragsrechtliche Folgen datenschutzrechtlicher Erklärungen des Verbrauchers
§ 327r Änderungen an digitalen Produkten
§ 327s Abweichende Vereinbarungen

Untertitel 2: Besondere Bestimmungen für Verträge über digitale Produkte zwischen Unternehmern
§ 327t Anwendungsbereich
§ 327u Rückgriff des Unternehmers

Direktif’i iç hukuka aktaran kanun tasarısında BGB §327 – §327u hükümleri aşağıdaki bölümlere ayrılarak değerlendirilmiştir (Deutscher Bundestag, 19/27653):

  • Uygulama kapsamı (§§ 327 ve 327a)
  • Dijital ürünlerin temini (§§ 327b ve 327c)
  • Sözleşmeye uygun ifa yükümlülüğünün kapsamı (§§ 327d ila 327h)
  • Tüketicinin hakları (§§ 327i ila 327n)
  • Sözleşmenin sonlandırılması (§§ 327o ve 327p)
  • Başlık 2a’nın 1. alt başlığının diğer hükümleri (§§ 327q ila 327s)
  • Başlık 2a’nın 2. alt başlığının içeriği (§§ 327t ve 327u)