Updated on 20 Mart 2023

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

RG: 28/11/2013, 28835

Mevzuat.gov.tr

Sistematik

Ana yapı

1. Kısım: Amaç, Kapsam ve Tanımlar (m. 1-3)
2. Kısım: Genel Esaslar (m. 4-7)
3. Kısım: Ayıplı Mal ve Hizmetler (m. 8-16)
    1. Bölüm: Ayıplı Mallar
    2. Bölüm: Ayıplı Hizmetler
4. Kısım: Tüketici Sözleşmeleri (m. 17-53)
    1. Bölüm: Taksitle Satış
    2. Bölüm: Tüketici Kredileri
    3. Bölüm: Konut Finansmanı
    4. Bölüm: Ön Ödemeli Konut Satışı
    5. Bölüm: Diğer Tüketici Sözleşmeleri
5. Kısım: Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması (m. 54-60)
6. Kısım: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar (m. 61-63)
7. Kısım: Tüketici Kuruluşları (m. 64-72)
    1. Bölüm: Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi
    2. Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti
8. Kısım: Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler (m. 73-78)
9. Kısım: Çeşitli Hükümler (m. 79-86)
Geçiş Hükümleri (Geçici 1-3, m. 87-88)

Madde sistematiği

1. Kısım: Amaç, Kapsam ve Tanımlar
        m. 1: Amaç 
        m. 2: Kapsam 
        m. 3: Tanımlar 
2. Kısım: Genel Esaslar
        m. 4: Temel ilkeler 
        m. 5: Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar 
        m. 6: Satıştan kaçınma 
        m. 7: Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler 
3. Kısım: Ayıplı Mal ve Hizmetler
    1. Bölüm: Ayıplı Mallar
        m. 8: Ayıplı mal 
        m. 9: Ayıplı maldan sorumluluk 
        m. 10: İspat yükü 
        m. 11: Tüketicinin seçimlik hakları 
        m. 12: Zamanaşımı 
    2. Bölüm: Ayıplı Hizmetler
        m. 13: Ayıplı hizmet 
        m. 14: Ayıplı hizmetten sorumluluk 
        m. 15: Tüketicinin seçimlik hakları 
        m. 16:  Zamanaşımı 
4. Kısım: Tüketici Sözleşmeleri
    1. Bölüm: Taksitle Satış
        m. 17: Taksitle satış sözleşmeleri 
        m. 18: Cayma hakkı 
        m. 19: Temerrüt 
        m. 20: Erken ödeme 
        m. 21: Diğer hususlar 
    2. Bölüm: Tüketici Kredileri
        m. 22: Tüketici kredisi sözleşmeleri 
        m. 23: Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü 
        m. 24: Cayma hakkı 
        m. 25: Faiz oranı 
        m. 26: Sözleşmede değişiklik yapılması 
        m. 27: Erken ödeme 
        m. 28: Temerrüt 
        m. 29: Sigorta yaptırılması
        m. 30: Bağlı krediler 
        m. 31: Diğer hususlar 
    3. Bölüm: Konut Finansmanı
        m. 32: Konut finansmanı sözleşmeleri 
        m. 33: Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü 
        m. 34: Temerrüt 
        m. 35: Bağlı krediler 
        m. 36: Faiz oranı 
        m. 37: Erken ödeme 
        m. 38: Sigorta yaptırılması
        m. 39: Diğer hususlar 
    4. Bölüm: Ön Ödemeli Konut Satışı
        m. 40: Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 
        m. 41: Şekil şartı 
        m. 42: Teminat 
        m. 43: Cayma hakkı 
        m. 44: Konutun teslimi 
        m. 45: Sözleşmeden dönme 
        m. 46: Diğer hususlar 
    5. Bölüm: Diğer Tüketici Sözleşmeleri
        m. 47: İş yeri dışında kurulan sözleşmeler 
        m. 48: Mesafeli sözleşmeler
        m. 49: Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler 
        m. 50: Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri 
        m. 51: Paket tur sözleşmeleri 
        m. 52: Abonelik sözleşmeleri 
        m. 53: Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları 
5. Kısım: Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
        m. 54: Fiyat etiketi 
        m. 55: Tanıtma ve kullanma kılavuzu 
        m. 56: Garanti belgesi 
        m. 57: İhtiyari garanti 
        m. 58: Satış sonrası hizmetler
        m. 59: Tüketicinin bilinçlendirilmesi 
        m. 60: Tüketici ödülleri 
6. Kısım: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
        m. 61: Ticari reklam 
        m. 62: Haksız ticari uygulamalar 
        m. 63: Reklam Kurulu 
7. Kısım: Tüketici Kuruluşları
    1. Bölüm: Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi
        m. 64: Tüketici Konseyi 
        m. 65: Reklam Konseyi 
    2. Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti
        m. 66: Kuruluşu ve görev alanı 
        m. 67: Raportör 
        m. 68: Başvuru
        m. 69: İnceleme 
        m. 70: Karar ve karara itiraz
        m. 71: Huzur hakkı ve ücreti 
        m. 72: Diğer hususlar 
8. Kısım: Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler
        m. 73: Tüketici mahkemeleri 
        m. 73/A: Dava şartı olarak arabuluculuk 
        m. 74: Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması 
        m. 75: Denetim 
        m. 76: Tüketici ürünü ve hizmet denetimi 
        m. 77: Ceza hükümleri
        m. 77/A: Uzlaşma
        m. 78: Cezalarda yetki ve itiraz 
9. Kısım: Çeşitli Hükümler
        m. 79: Yiyecek taklidi ürünler
        m. 80: Piramit satış sistemleri
        m. 81: Test, muayene ve analizler
        m. 82: Ödenek
        m. 83: Diğer hükümler
        m. 84: Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler
        m. 85: Kadro ihdası
        m. 86: Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçiş hükümleri
        GEÇİCİ 1
        GEÇİCİ 2  
        GEÇİCİ 3 
        m. 87: Yürürlük
        m. 88: Yürütme