Akıllı Sözleşme Şablonlarında Ayıp ve Tüketicinin Korunması

Furkan Güven Taştan; Akıllı Sözleşme Şablonlarında Ayıp ve Tüketicinin KorunmasıAkıllı Sözleşme ve Hukuk Çalıştayı, 27.04.2023, Bilkent Üniversitesi C Blok Amfi.

Akıllı sözleşmelerin blokzincir platformunda çalıştırılmasından önceki aşamada tüketici; web sitelerinden bir şablon edinebileceği gibi bir yazılımcıyla anlaşarak kendisine özel bir akıllı sözleşme de yazdırabilir. Çalışmada, bu gibi durumlarda akıllı sözleşme kodlarında bir ayıp meydana gelmesi halinde tüketicinin hangi hükümlere dayanılarak korunacağı meselesi ele alınmıştır.

Akıllı sözleşme şablonlarında bir ayıbın ortaya çıkması yaygın olarak kabul edilebilecek bir seviyededir. Bir grup mühendisin yaptığı araştırmanın sonucuna göre Etherum platformundaki 165 bin akıllı sözleşmenin yaklaşık 25 bininde hatalı kod bulunduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle akıllı sözleşmelerin yaklaşık %16’sında, akıllı sözleşmenin yanlış ya da beklenmedik bir sonuç üretmesine ya da istenmeyen şekillerde davranmasına neden olan bir hata, yanlışlık ya da kusur bulunmaktadır.

Akıllı sözleşme şablonlarında tüketicinin korunması, çok çeşitli problemler içermekte olup bu çalışmada yalnızca iki probleme odaklanılmıştır: (i) Akıllı sözleşme şablonları bir mal mıdır, yoksa hizmet midir? (ii) Şablon koddaki hangi durumlar, bir ayıp olarak kabul edilecektir? Belirlenen bu problemler kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun‘a ve 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi hükümlerine başvurulmuştur.

Youtube kaydı