Furkan Güven Taştan

Furkan Güven Taştan, Erzurum’da doğdu. Ankara Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İkinci yüksek lisans derecesini Jean Monnet bursiyeri olarak Tilburg Üniversitesi’nin Hukuk ve Teknoloji programından aldı. Halen Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk başlıklı doktora tezininin yazımını sürdürmektedir.

Yasal stajını tamamlayarak bir süre serbest avukatlık yapan Taştan, Medeni Hukuk ve Bilişim-Teknoloji Hukuku alanındaki çalışmalarına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sicile kayıtlı uzman arabulucudur.

İletişim: furkanguventastan[et]gmail[nokta]com

Seçilmiş yayınları

Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Açık Erişim 🟢 Kitap, 2. Baskı, 2017, On İki Levha Yayınevi.

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat-İçtihat-Bibliyografya

Açık Erişim 🟢Derleme, Dr. Mehmet Bedii Kaya ile birlikte, (v 2.0), 2022

Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları

Açık Erişim 🟢Hakemli Makale, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/1, s. 359-404.

Hukukta Zihin Haritalama

Açık Erişim 🟢Hakemli Makale, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017, Sayı: 30, s. 353-375.

Diğer yayınlar için Researchgate

Seçilmiş yazıları