Updated on 8 Aralık 2023

Dijital Unsurlu Mallar

Furkan Güven Taştan (2023) Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sözleşmeye Uygunluğu – Tüketici İşlemleri Özelinde Avrupa Birliği, Alman ve Türk Hukukunun Karşılaştırmalı Analizi, XXV + 310 s., On İki Levha.

Dijital unsurlu mallar (goods with digital elements), birbirine paralel şekilde 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi ve 2019/771 sayılı Mal Satış Direktifi‘nde tanımlanmıştır. Bu kavram, dijital ortam, güncellemeler gibi AB müktesebatına kazandırılmış yeni kavramlardandır (Schulze ve Staudenmayer, 2020, art. 2, par. 3.).

Sektörde akıllı mallar (smart goods) olarak da anılan dijital unsurlu mallar Alman Hukukunda, BGB”nin dijital ürün sözleşmelerinin düzenlendiği bölümdeki § 327a hükmünde tanımlamıştır (Waren mit digitalen Elementen).

Dijital unsurlu mallarda, dijital içerik ve hizmetler, ya taşınır eşyaya gömülü haldedir (incorporated) ya da bununla bağlantılı kılınmıştır (inter-connected) ve taşınır eşyalar, dijital içerik ve hizmetler olmaksızın işlevlerini yerine getirememektedir. Yazılımı olmaksızın işlevini icra edemeyen akıllı ev aletleri, akıllı ev sistemleri ve akıllı saatler dijital unsurlu malların örneklerini teşkil eder.

AB ve Alman Hukukuna göre dijital unsurlu mallara satış hukuku kuralları uygulanır.

DCD Art. 2/3 - SGD Art. 2/5: ‘goods with digital elements’ means any tangible movable items that incorporate, or are inter-connected with, digital content or a digital service in such a way that the absence of that digital content or digital service would prevent the goods from performing their functions.

BGB § 327a/3: (...) Waren, die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktionen ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können (Waren mit digitalen Elementen).