İngiltere Tüketici Hakları Kanunu 2015

İngiltere Tüketici Hakları Kanunu 2015'in giriş sayfası

Consumer Rights Act (2015) 🔗
Tüketici Hakları Kanunu (2015)

Sistematiği #

Ana yapısı #

🇹🇷
1. Kısım: Mallar, Dijital İçerikler ve Hizmetlere İlişkin Tüketici Sözleşmeleri (m. 1-57)
   1. Böllüm: Giriş (m. 1-2)
   2. Bölüm Mallar (m. 3-32)
   3. Bölüm: Dijital İçerik (m. 33-47)
   4. Bölüm: Hizmetler (m. 48-57)
2. Kısım: Haksız Şartlar (m. 61-77)
3. Kısım: Çeşitli ve Genel Hükümler (m. 77-101)

🇬🇧
Part 1 Consumer Contracts for Goods, Digital Content and Services (1-57)
   Chapter 1 Introduction (1-2)
   Chapter 2 Goods (3-32)
   Chapter 3 Digital Content (33-47)
   Chapter 4 Services (48-57)
Part 2 Unfair Terms (61-77)
Part 3 Miscellaneous and General (77-101)

Dijital içeriklere ilişkin hükümlerin sistematiği (m. 33-47) #

İngiltere Tüketici Hakları Kanunu’nda yer alan “dijital içerik” kavramı, AB Hukukundaki “dijital içerik ve hizmetler“e, Alman Hukukunda ise “dijital ürünler“e karşılık gelmektedir.

🇹🇷
Hangi sözleşmeler kapsamdadır?
m. 33. Bölüm kapsamındaki sözleşmeler

Dijital içerik sözleşmesi kapsamında kanuni haklar nelerdir?
m. 34. Dijital içeriğin tatmin edici kalitede olması
m. 35. Dijital içeriğin özel amaca uygun olması
m. 36. Dijital içeriğin açıklandığı gibi olması
m. 37. Sözleşmeye dahil edilen diğer sözleşme öncesi bilgiler
m. 38. Kalite veya uygunlukla ilgili terimlerin dahil edilmiş sayılması için başka bir gereklilik yoktur
m. 39. İletim yoluyla sunma ve sürekli iletim için araçlar
m. 40. Değişikliklere tabi içeriğin kalitesi, uygunluğu ve açıklaması
m. 41. Sağlayıcının dijital içerik sunma hakkı

Dijital içerik sözleşmesinde, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde hangi hukuki yollara başvurulabilir?
m. 42. Tüketicinin dijital içerikle ilgili şartları uygulama hakları
m. 43. Onarım veya değiştirme hakkı
m. 44. Bedelde indirim hakkı
m. 45. Para iadesi hakkı

Cihaz veya diğer dijital içeriğe verilen zararın tazmini
m. 46. Cihaza veya diğer dijital içeriğe verilen zararın tazmini

Sağlayıcı, dijital içerik sözleşmesindeki yükümlülüklerinden feragat edebilir mi?
m. 47. Hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan sorumluluk

🇬🇧
What contracts are covered?
33. Contracts covered by this Chapter

What statutory rights are there under a digital content contract?
34. Digital content to be of satisfactory quality 
35. Digital content to be fit for particular purpose
36. Digital content to be as described
37. Other pre-contract information included in contract
38. No other requirement to treat term about quality or fitness as included
39. Supply by transmission and facilities for continued transmission
40. Quality, fitness and description of content supplied subject to modifications
41. Trader’s right to supply digital content

What remedies are there if statutory rights under a digital content contract are not met?
42. Consumer’s rights to enforce terms about digital content
43. Right to repair or replacement
44. Right to price reduction
45. Right to a refund

Compensation for damage to device or to other digital content
46.Remedy for damage to device or to other digital content

Can a trader contract out of statutory rights and remedies under a digital content contract?
47.Liability that cannot be excluded or restricted