Updated on 12 Mayıs 2024

Bibliyografya: Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkçe yazılmış eserleri Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat – İçtihat – Bibliyografya başlıklı e-kitapta derliyoruz. Bu sayfada güncel listeyi bulabilirsiniz:

Künye: Kaya MB, Taştan FG, Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya (2024)

Kitaplar

 • Nilgün Başalp (2004) Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Yetkin.
 • Leyla Keser Berber, Murat Lostar (2006) Bilişimde Biyometrik Yöntemler, Yetkin.
 • Oğuz Şimşek (2008) Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Beta.
 • Hayrunnisa Özdemir (2009) Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Seçkin.
 • Leyla Keser Berber, Mahir Ülgü, Cüneyd Er (2009) Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği, Karakter Color.
 • Hüseyin Can Aksoy (2010) Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak.
 • İkbal Gür (2010) Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB ile ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Turhan.
 • Hale Akdağ (2013) Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Adalet.
 • Zeki Okur (2013) İş Hukukunda Elektronik Gözetleme, Legal.
 • İbrahim Gül, İsmail Alagöz (2014) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İhlalleri ve Uluslararası Düzenlemeler, Seçkin.
 • Leyla Keser (2014) Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Uygulamaları Özelinde Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Sedat Erdem Aydın (2015) AİHM İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, On İki Levha.
 • Türkay Henkoğlu (2015) Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Mine Kaya (2015) Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin.
 • Armağan Ebru Bozkurt Yüksel (2016) Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Aydın Akgül (2016) Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Beta.
 • İlke Gürsel (2016) İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Adalet.
 • Hasan Oğan -Editör- (2016) Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi, Türk Tabipler Birliği.
 • Canan Erdoğan (2017) Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi, Yetkin Yayınları.
 • Eren Sözüer (2017) Unutulma Hakkı-İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Bir İnceleme, On İki Levha.
 • Furkan Güven Taştan (2017) Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Hasan Oğan -Editör- (2017) Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi, Türk Tabipler Birliği.
 • Hüseyin Murat Develioğlu (2017) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, On İki Levha Yayıncılık.
 • Erbil Beytar (2018) İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması, On İki Levha.
 • Hasan Oğan -Editör- (2018) Kişisel Sağlık Verileri “Genetik”, Türk Tabipler Birliği.
 • Selen Uncular (2018) İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, 2. Baskı, Seçkin.
 • Şehriban İpek Aşıkoğlu (2018) Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri, On İki Levha.
 • Zafer Babür (2018) Donanım, Yazılım, Lisans, Hizmet BT Sözleşmeleri Bulut – Kişisel Verilerin Korunması – GDPR – Siber Sigorta Ekleri, Seçkin.
 • Ceren Yakışır (2019) Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Basın Yayın Yoluyla Açıklanması Suçu, On İki Levha.
 • Çiğdem Ayözger (2019) Kişisel Verilerin Korunması: Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Özel Düzenlemeler Dahil, 2. Baskı, Beta.
 • İbrahim Korkmaz (2019) Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması, 2. Baskı, Seçkin.
 • Kerem Aydın, H. Gökçe Üstündağ (2019) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmeler, Karahan Kitapevi.
 • Remzi Demir (2019) Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İncelemeler, Seçkin.
 • S. Hilal Üçüncü (2019) Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve Sırların Korunması, On İki Levha.
 • Şeyma Sert (2019) Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması, Seçkin.
 • Zeynel T. Kangal (2019) Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, On İki Levha.
 • Abdülhamid Zor (2020) Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Bu Yükümlülükleri İhlalinden Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu, On İki Levha.
 • Armağan Ebru Bozkurt Yüksel (2020) Sokak Fotoğrafçılığı ve Kişisel Verilerin Korunması, Aristo.
 • Begüm Gürel, Berfin Helin Bulgurcu (2020) Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı, Platon Hukuk.
 • Beşir Orak (2020) Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması, Yetkin.
 • Can Yavuz (2020) İnternetteki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması: Unutulma Hakkı, 3. Baskı, Seçkin.
 • Canan İmançlı (2020) Kişisel Sağlık Verilerinin Korun(a)mamasından Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu, On İki Levha.
 • Cemal Başar (2020) Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Cengiz Apaydın (2020) Cevap ve Düzeltme Hakkı-İnternette Erişimin Engellenmesi-Unutulma Hakkı, Seçkin.
 • Elif Küzeci (2020) Kişisel Verilerin Korunması, 4. Baskı, On İki Levha.
 • Emine Hizarci (2020) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun AB Veri Koruma Hukuku Işığında Değerlendirilmesi, Yetkin.
 • Esra Demir (2020) Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemeler, Seçkin.
 • Eşref Barış Börekçi (2020) Kişisel Verileri Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçu (TCK m. 136), On İki Levha.
 • Göknil Özcan (2020) Bankacılık İş ve İşlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Hamza Bayındır (2020) Özel Sağlık Kurumları Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Korunması, On İki Levha.
 • İbrahim Gül, İsmail Alagöz (2020) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İhlalleri ve Uluslararası Düzenlemeler, Yargı.
 • İsmail Şahin (2020) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yetkin.
 • Leyla Keser Berber, Ali Cem Bilgili -Editörler- (2020) Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, On İki Levha.
 • Mehmet Bedii Kaya (2020) Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Mesut Serdar Çekin (2020) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3. Baskı, On İki Levha.
 • Mine Demirezen (2020) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uyum Projelerinin Yürütülmesi, Platon Hukuk.
 • Muhammet Sefa Mutlu (2020) Kişisel Verilerin Soruşturma Evresinde İşlenmesi ve İnsan Hakları Kapsamında Korunması, Adalet.
 • Murat Altındere (2020) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulaması, Adalet.
 • Murat Volkan Dülger (2020) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Hukuk Akademisi.
 • Mustafa Alkan, Turhan Menteş, Mehmet Ali İnceefe (2020) Kişisel Verileri Koruma El Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Nazlı Elbir (2020) Kişiliğin Korunması Bağlamında İşçiye Ait Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Oğulcan Özkan (2020) Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman, Erkal Hilmi Kart (2020) Sosyal Medya ve Basın Hukuku, Seçkin.
 • Sevgi Eraslan (2020) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Sezen Kama Işık (2020) Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış, On İki Levha.
 • Sinan Sami Akkurt (2020) Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması, 2. Baskı, Seçkin.
 • Sinem Göçmen Uyarer (2020) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, Seçkin.
 • Sinem Göçmen Uyarer (2020) Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, Seçkin.
 • Soner Hamza Çetin (2020) Türk Ceza Hukuku’nda Elektronik İzleme, Adalet.
 • Süleyman Yılmaz- Gökçe Filiz Çavuşoğlu (2020) Kişisel Verileri Koruma Hukuku, Yetkin.
 • Yusuf Mansur Özer (2020) Kişisel Verilerin Korunmasında Blok Zinciri Modeli: Vaatler ve Hukuki Engeller, On İki Levha.
 • Alaattin Bük (2021) Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Arzu Kalyon (2021) Türk Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Seçkin.
 • Bahri Öztürk, Elif Altınok Çalışkan, Serkan Seyhan (2021) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Seçkin.
 • Başak Ozan Özparlak (2021) Büyük Veri Çağında Yapay Zekâ Sistemlerinin Çalışma İlişkilerinde Kullanımı: Hukuki Bir Değerlendirme, On İki Levha.
 • Beste Ekin (2021) Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Boyutuyla Büyük Veri, On İki Levha.
 • Bilal Toprak (2021) KVKK ve GVKT Açısından İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Yetkin.
 • Bülent Öz (2021) KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu Mevzuatı ve Örnek Uygulamaları, 2. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Cihan Avcı Braun (2021) Kişisel Verilerin Korunmasında Hukuki Sorunlar, Legal.
 • Demet Çelik Ulusoy (2021) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Yetkin.
 • Dilara Tekinoğlu (2021) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından Mobil Uygulamalarda Konum Gizliliği, On İki Levha.
 • Elif Sinem Kabadayı (2021) Unutulma Hakkı, Yetkin.
 • Elif Yıldız (2021) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Bilge Yayınevi.
 • Enes Şahin, Özge Demirdelen, Şevval Ceyhan (2021) KVKK Alanında Uygulamalar, Bilge.
 • Esra Tepe (2021) Kişisel Verilerin Korunması, Adalet.
 • Ezgi Hakalmaz (2021) Hekimlik Sözleşmesi Bağlamında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Korunması, On İki Levha.
 • Gökçe Filiz Çavuşoğlu (2021) Kişisel Verilerin Yapay Zekâyla İşlenmesinden Doğan Özel Hukuk Sorunları, Yetkin.
 • Habip Bozkurt (2021) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Boyutu, Yetkin.
 • Halil Altındağ (2021) Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezaları, Adalet.
 • Hande Seven (2021) Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK m.136), Yetkin.
 • Hüseyin Özcan, Mehmet Başar, Ferhat Kayış, H. Derya Ormanoğlu -Editörler- (2021) Kişisel Verilerin Korunması Alanında Yeni Gelişmeler Sempozyumu, Adalet.
 • İlknur Deniz (2021) Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Korunması, Seçkin.
 • İslam Safa Kaya, Yüksel Tolun (2021) Türkiye’de, Avrupa’da ve California’da Kişisel Verilerin İşlenmesi, Adalet.
 • Lothar Determann (2021) Kişisel Verilerin Korunması Uygulama Kılavuzu, (Hilal Temel, Çev.) 2. Baskı, On İki Levha.
 • Mahmut Koca, Ramazan Çağlayan, Rıza Saka (2021) Kişisel Verilerin İmhası, Seçkin.
 • Mehmet Maden (2021) Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Adalet.
 • Melike Köse Aysun (2021) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m. 135), Seçkin.
 • Merve Ezgi Hisli (2021) İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Platon Hukuk.
 • Metin Turan (2021) Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, 4. Baskı, Seçkin.
 • Muhammed Alparslan Budak, Seda Malkoç (2021) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Aykırı Davranılmasında Hukuki Sorumluluk, Adalet.
 • Muhammet Özekes (Ed.), Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Nazlı Töre (2021) Milletlerarası Hukukta Mülteci Verilerinin Korunması, Turhan.
 • Neslihan Can (2021) Kolluk ve Adli Makamlar Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Nur Buğçe Bakırel (2021) Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Arasındaki Sorumluluk Paylaşımı, Seçkin.
 • Onur Baskın (2021) Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Seçkin.
 • Onur Korucu (2021) Veri Güvenliğinin İyileştirilmesi Sürecinde Küresel Standart, Çerçeve ve En İyi Uygulamaların Hukuki Uyuma Desteği, Adalet.
 • Ozan Selek (2021) Kişisel Verilerin Korunması ve Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK m.138), On İki Levha.
 • Pınar Bacaksız (2021) Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid-19 Süreci
 • Rüya Tuna Toparlak (2021) Veri Koruması Hukukunda Bağlayıcı Şirket Kuralları: 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Karşılaştırması, On İki Levha.
 • Sabire Senem Yılmaz (2021) Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu, 5. Baskı, Seçkin.
 • Süleyman Yılmaz -Editör- (2021) Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar II, Yetkin.
 • Şermin Birtane, Fatih Alkan, Ali Kozan, Ferhat Yildiz, Hilal Yazıcı, Çağlar Öncel, Taylan Barın (2021) Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Karar Özetleri, Anayasa Mahkemesi.
 • Yonca Dursun (2021) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Korunması, Seçkin.
 • Ayşe Elif Kaya (2022) Rethinking the Right of Withdrawal Under the GDPR in the Context of Biobank Research, On İki Levha.
 • Ayşe Yasemin Aydoğmuş Gisoldi (2022) Milletlerarası Özel Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Bahri Öztürk, Elif Altınok Çalışkan, Serkan Seyhan (2022) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. Baskı, Seçkin.
 • Bayram Doğan (2022) Kişisel Verilerin Korunması Hakkı, Adalet.
 • Bekir Gürses (2022) AB ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat Uyumuna Yönelik Bir Değerlendirme, Platon Hukuk.
 • Berrak Yılmaz (2022) Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Ece Taşçı Aydemir (2022) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Seçkin.
 • Elif Beyza Akkanat Öztürk (2022) Karşı Edim Olarak Kişisel Veriler, On İki Levha.
 • Fatma Koç (2022) İş İlişkisinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi, On İki Levha.
 • Irmak Erdoğan (2022) Yapay Zeka ve Profilleme Teknolojilerinin Ceza Muhakemesinde Kişisel Veri İşlenmesine Etkileri, Seçkin.
 • Işıl Çelik (2022) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması, On İki Levha.
 • İslam Safa Kaya (2022) Türkiye’de, Avrupa’da ve California’da Kişisel Verilerin İşlenmesi, 2. Baskı, Adalet.
 • Mehmet Akçakoca (2022) Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Adalet.
 • Mehmet Şükrü Gündüz (2022) Uluslararası İnsan Hakları Açısından Kişisel Veri Güvenliği, Adalet.
 • Mustafa Baysal (2022) KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı, On İki Levha.
 • Osman Gazi Güçlütürk (2022) Yapay Zeka ve Verinin Kullanımı, On İki Levha.
 • Pınar Nur (2022) Vergi Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Senem Ovalıoğlu Seyis (2022) Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha.
 • Serdar Çelikel (2022) Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri, Seçkin.
 • Türkan Pelin Uzun (2022) Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verilerin Korunması, Turhan.
 • Umut Emre Yağlıdere (2022) KVKK Kapsamında Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme, Platon Hukuk.
 • Abdulhakim Yıldız (2023) Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması, Der.
 • Ali Balkan (2023) İdare Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Seçkin.
 • Ali Demirbaş (2023) Kişisel Verileri Koruma Hukukunda Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri, On İki Levha.
 • Ali Uzunöz (2023) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun İstisnaları, Seçkin.
 • Asiye Selcen Ataç (2023) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m. 135), Filiz.
 • Ayşe Yasemin Aydoğmuş Gisoldi (2023) Milletlerarası Özel Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Bayram Doğan (2023) Karşılaştırmalı Hukukta Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkı, Adalet.
 • Beste Yılmaz (2023) Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Bağlamında Veri Taşınabilirliği Hakkı, On İki Levha.
 • Bora İkiler / Y. Sertaç Serter (2023) Şirketler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Rehberi, On İki Levha.
 • Buket Günay (2023) Kişiliğin Korunması Kapsamında Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Hukuki Sorumluluk, Seçkin.
 • Bülent Kent, Münire Kevser Baş, Mahmut Samar (2023) İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti, Adalet.
 • Cemil Kaya (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bilgi Edinme Hukuku: Çeşitli Açılardan Bakış, On İki Levha.
 • Cemrenur Coşkun (2023) Milletlerarası Özel Hukukta Haksız Fiil Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Çağla Tansuğ (2023) İdari Faaliyetlerde İşlenen Kişisel Verilerin İdare Tarafından Korunması, On İki Levha.
 • Emel Badur (2023) Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin.
 • Emin Hamdi Uysal, Bilal Karagöz (2023) Tüm Dokümanlarla KVKK Uyum Süreci, 3. Baskı, Seçkin.
 • Esra Yiğit (2023) İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Ezgi Sivrikaya (2023) Gözetim Toplumu Çağında Çocukların Kişisel Verilerine Mahremiyet Hakkı Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Bakış, Yetkin.
 • Gizem Gültekin Várkonyi, Kübra İslamoğlu Bayer -Editörler- (2023) Kişisel Verilerin Korunması Çalışma Kitabı, Seçkin.
 • Gözde Şimşek Küçükbasmacı (2023) Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve AB Mevzuatı ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Adalet.
 • Hasan Sınar (2023) Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması, Der.
 • Hazar Can Kıpçak (2023) Çalışanların Kişisel Verilerinin İş İlişkisi Kapsamında Korunması, Seçkin.
 • İlyas Atakan Yasak (2023) Unutulma Hakkı, Yetkin.
 • İrem Kaya (2023) KVKK ve GDPR Kapsamında Ortak Veri Sorumluluğu, On İki Levha.
 • Mahmut Furkan Balaban (2023) Elektronik Haberleşme Sektöründe İşlenen Kişisel Verilerin Korunması, Adalet.
 • Mesut Serdar Çekin, Ahmet Esad Berktaş, Muhammed Furkan Akıncı (2023) Veri Hukuku, On İki Levha.
 • Mine Demirezen (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Kurul Kararları, Platon Hukuk.
 • Muhammed Esat Gül (2023) Kişisel Veri İşleme Şartlarından Açık Rıza, Platon Hukuk.
 • Muhammet Emirhan Havan (2023) Kişisel Verilerin Sözleşmeye Konu Olması, Seçkin.
 • Mustafa Cihat Altan (2023) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Adalet.
 • Orhan Kocabıyık (2023) Kamu Hizmetlerinde Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Orhan Kocabıyık (2023) Kamu Hizmetlerinde Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Özge Nefise Kaya (2023) Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Hasta ve Hasta Yakınlarına Gerçeğin Söylenmesi, Seçkin.
 • Özlem Budak (2023) Kişisel Verilerin KVVK ve GDPR Kapsamında Yurt Dışına Aktarılması, Yetkin.
 • Ramazan Furkan Kaya (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Ticari Elektronik İletiler, Adalet.
 • Seda İrem Çakırca (2023) Avrupa Birliği ve Türk Veri Koruma Düzenlemeleri Kapsamında Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunması, On İki Levha.
 • Tuba Yılmaz (2023) Kişisel Verilerin Aktarımına İlişkin Sözleşmeler, Seçkin.
 • Uğur Aslan (2023) Elektronik Ticaret İşlemleri İle Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin.
 • Yonca Dursun (2023) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Korunması, Seçkin.

 • Berk Yalçın (2024) Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Düzenlenen İdari Yaptırımlar, Platon Hukuk.
 • Berke Kaşıkaralar (2024) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Aydınlatma Yükümlülüğü İle Açık Rıza İlişkisi, Platon Hukuk.
 • Cansu Ceren Aydemir (2024) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (m. 135), Adalet.
 • Ceren Tuğçe Savaşcı (2024) Çevrimiçi Davranışsal Pazarlama ve Kişisel Verilerin Korunması, Platon Hukuk.
 • Erdoğan Can Dilek (2024) Kişisel Sağlık Verileri, Platon Hukuk.
 • Fatih Burak Uzun (2024) Dijital Ortamda Hukukların Çatışması, On İki Levha Yayıncılık.
 • İslam Safa Kaya, Yüksel Tolun (2024) Uygulayıcılar için Türkiye’de, Avrupa’da ve California’da Kişisel Verilerin İşlenmesi, Adalet.
 • Muhammet Kerim Coşkun (2024) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Önleyici Kolluk Hizmetlerinde Verilerin Elde Edilmesi ve Korunması, Adalet.
 • Orhan Gazi Yaşar (2024) Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu, Adalet.
 • Ömer Ekmekçi, Nafiye Yücedağ, Elif Beyza Akkanat Öztürk, Şehriban İpek Aşıkoğlu (2024) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, On İki Levha.

Makaleler

 • Durmuş Tezcan (1991) Bilgisayar Karşısında Özel Hayatın Korunması, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt 8, s. 385-392.
 • Faruk Petriçli (2000) Gelişen Teknoloji Çalışma İlişkilerini Zorluyor: Çalışanların Telefon Görüşmelerinin İşverenler Tarafından Kayda Alınması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 3, s. 802-814.
 • Olgun Değirmenci (2005) 2004 Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 58, s. 195-208.
 • Ayhan Döner (2006) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Federal Kanun, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1-2, s. 461-476.
 • Katoğlu Tuğrul (2006) Türk Hukukunun Bir Parçası Olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 1, s. 157-193.
 • Muammer Ketizmen, Çağlar Ülküderner (2007) E-Devlet Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korun(ma)ması, XII.“Türkiye’de İnternet” Konferansı.
 • Mustafa Fadıl Yıldırım (2007) Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3-4, s. 20.
 • Tamer Soysal (2007) Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarına Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 65, Sayı 1, s. 144-167.
 • Hüseyin Can Aksoy (2008) The Right to Personality and Its Different Manifestations as the Core of Personal Data, Ankara Law Review, Cilt 5, Sayı 2, s. 235-249.
 • Metin Uğur Aytekin (2008) Kişisel Verilerin Korunması, Strasbourg Sözleşmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 53.
 • Tekin Akıllıoğlu (2008) İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 72, s. 13-27.
 • Yener Ünver (2008) Kişisel Verilerin Korunması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 71, s. 163-196.
 • Ersan Şen (2009) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın Anayasa ve Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, Sayı: 833, s. 1197-1214.
 • Hayrunnisa Özdemir (2009) Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 1-2, s. 285-303.
 • Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen (2009) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar,Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4, s. 9-22.
 • Çetin Arslan (2010) Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Aktarılması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt 1, Sayı 2010/1, s. 447-487.
 • Hayrunnisa Özdemir (2010) İşyerinde İşçilerin İzlenmesi ve İşçinin Kişilik Haklarının Korunması,Erzican Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, s. 231-270.
 • Mine Kaya (2010) Telekomünikasyon Alanında Kişilik Haklarının Korunması, Ankara Barosu Dergisi,Sayı 4, s. 279-334.
 • R. Barış Erman (2010) Adli Yargı Sisteminde DNA Örnekleri ve Profilleri – S. Ve Marper – Birleşik Krallık Davası, Fasikül Hukuk Dergisi, Sayı: 211, s. 20-23.
 • Songül Atak (2010) Avrupa Konseyi’nin Kişisel Veriler Açısından Sağladığı Temel Güvenceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 87, s. 90-120.
 • Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk (2010) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Anayasa Değişikliği, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 93, s. 3151-3156.
 • Cemil Kaya (2011) Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXIX, Sayı 1-2, s. 317-334.
 • İsmail Köküsarı (2011) Hak Arama Özgürlüğü ve 2010 Anayasa Değişiklikleri, Gazi Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 163-208.
 • Dinç Şanver (2012) Türkiye ve Dünyada Yaşanan Gelişmeler Işığında İnternet Ortamında Kişisel Bilgilerin Depolanması ve Kullanılması, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 111.
 • Doğan Kılınç (2012) Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 3, s. 1089-1169.
 • Emel Badur (2012) Hastanın Özel Yaşamına Saygı Gösterilmesini Talep Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, s. 101-121.
 • İbrahim Çiçek (2013) GBT (Genel Bilgi Toplama) Kayıtlarının Silinmesi, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 888, s. 44-48.
 • Serdar Gülener (2012) Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak “Unutulma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 102, s. 219-240.
 • Cansu Çakan (2013) Kişilik Hakkı Kapsamında Korunan Bir Değer Olarak Kişisel Veriler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s. 187-222.
 • Çağrı Zeybek Ünsal (2013) Google’ın Yeni Gizlilik Politikası Google Inc. Tarafından 1 Mart 2012 Tarihinde Yayımlanan Politikasının Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri İle Uyumluluğu Ve Avrupa Birliği’nin 95/46/Ec Sayılı Veri Koruma Direktifi Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 99-124.
 • Durmuş Tezcan (2013) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ile İlgili Bazı Gözlemler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 71, Sayı 1, s. 1159-1164-1164.
 • Gunnar Duttge (2013) Genetik Verilerin Korunması İhtiyacı-Genetik İstisnacılık, Legal Tıp Hukuku Dergisi, Sayı 4.
 • Habip Oğuz (2013) Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları ve Ülkemizdeki Durum, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 3, s. 1-38.
 • Murat Balcı (2013) Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin Ceza Muhakemesinde ve Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılması, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Cilt 5, Sayı 13.
 • Seldağ Güneş Peschke, Lutz Peschke (2013) Protection Of The Mediatized Privacy In The Social Media: Aspects Of The Legal Situation In Turkey And Germany, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XVII, Sayı 1-2, s. 853-883.
 • Yavuz Erdoğan (2013) Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Madde 135, 136, 137, 138), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2.
 • Yusuf Başlar (2013) Ceza Yargılamasında Elektronik Delillerin Elde Edilmesine ve Korunmasına İlişkin Usul Hükümleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 3, s. 82-105.
 • Allı Yeşilyurt (2014) Hastanın Kişisel Verilerinin Korunması ve İdarenin Yükümlülükleri, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s. 215-277.
 • İrem Laçin (2014) Unutulma Hakkı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Doç. Dr. Melike Batur Yamaner’in Anısına Armağan, Cilt 13, Sayı 1, s. 391-418.
 • İsmail Dursun (2014) Türk Ceza Kanununda Verileri Yok Etmeme Suçu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5 Sayı 10, s. 9-37.
 • Leyla Keser Berber (2014) ISO/IEC 29100 Standardı ile ICT Sistemlerine Getirilen Mahremiyet Çerçevesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 73-105.
 • M. Cumhur İzgi (2014) Mahremiyet Kavramı Bağlamında Kişisel Sağlık Verileri, Türkiye Biyoetik Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 25-37.
 • Mahmut Erdemli, Tolga Onur (2014) Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan İki Adım İleri Bir Adım Geri, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 3, s. 285-311.
 • Monika Kuschewsky (2014) AB Veri Korumasına Yönelik Köklü Reform (Çeviren: Nurullah Tekin), Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Sayı:12, s. 5.
 • Nurullah Tekin (2014) Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Türkiye’deki Kanun Tasarısının Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Işığında Değerlendirilmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 4, s. 222-262.
 • Servet Yetim (2014) Yargı Kararlarına Erişim Hakkı, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 4, s. 47- 92.
 • Yasemin Durak (2014) İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Hukuki Korunma, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, s. 101-125.
 • Ali Haydar Doğu (2015) 5237 Sayılı Kanun Yönünden İnternet Ortamında Kişisel Veriler ve Korunması, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 89, Sayı 3, s. 146-154.
 • Aydın Akgül (2015) Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Biyometrik Yöntemlerin Kullanımı ve Danıştay Yaklaşımı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 118, s. 199-222.
 • Aydın Akgül (2015) Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: “Unutulma Hakkı” ve AB Adalet Divanı’nın “Google Kararı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 116, s. 11-38.
 • Eda Manav (2015) İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verisinin Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2.
 • Lutz Peschke (2015) “The Web Never Forgets!”: Aspects of the Right to be Forgotten, Gazi Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, s. 151-160.
 • Mehmet Bedii Kaya (2015) Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Mayıs 2014 Tarihli Google Unutulma Hakkı Kararı (Karar Çevirisi), Küresel Bakış, Sayı 17, s. 23-57.
 • Meral Gürbüz (2015) Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 13, Sayı 49.
 • Mine Kaya (2015) Sosyal Medya ve Sosyal Medyada Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İhlâli, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 28 ,Sayı 119, s. 277-306.
 • Muharrem Özen- Gürkan Özcak (2015) Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK m. 134), Ankara Barosu Dergisi, s. 41-77.
 • Murat Volkan Dülger (2015) Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Hasta Mahremiyeti, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 43-80.
 • Nilgün Başalp (2015) Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu’nun Temel Yenilikleri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s. 77-105.
 • Salih Benli (2015) Yolcu İsim Kayıtları, Terazi Hukuk Dergisi, 41-48.
 • Abdullah Ömercioğlu (2016) Vergi Denetim Müesseseleri Açısından Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 65, Sayı 4, s. 2277-2304.
 • Ceren Küpeli (2016) Şiddet Mağduru Kadınların Unutulma Hakkı, MÜHF-HAD, Cilt 22, Sayı 1, s. 229-238.
 • Derya Altınok Villemin (2016) İşçinin E-maillerinin Kontrol Edilmesi ve Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1-2, s. 73-95.
 • Gülsüm Korkmazer (2016) Unutulma Hakkına Dair Avrupa Birliği Adalet Divanı Google Kararının Değerlendirilmesi, Türk Hukuk Araştırmaları Dergisi, s. 125-129.
 • Hasan Elmalıca (2016) Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 65, Sayı 4, s. 1603-1636.
 • İbrahim Korkmaz (2016) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 124, s. 81-152.
 • İlke Gürsel (2016) Kişisel Verilerin Korunması Hakkının İşçi ve İşveren İlişkisine Etkileri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 13, Sayı 50.
 • Kemal Atasoy (2016) Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, s. 269-301.
 • Mehmet Alkan (2016) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkındaki İlkeleri ve Türkiye’nin Terörle Mücadele Mevzuatı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 125, s. 9-38.
 • Mesut Serdar Çekin (2016) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 74, Sayı 2, s. 629-644.
 • Murat Volkan Dülger (2016) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 101-167.
 • Mutlu Kağıtcıoğlu (2016) Kişisel Verileri Koruma Kurumuna İdare Hukuku Çerçevesinden Bir Bakış, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 77-99.
 • Necat Batur (2016) Ceza Yargılamasında Moleküler Genetik İnceleme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 126, s. 26.
 • Osman Açıkgöz (2016) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilmesi ve İnternet Bankacılığında Kullanılması Sonucu Malvarlığı Zarara Uğratılan Bankaya Karşı Mevduat Sahibinin Hukuki Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, s. 390-431.
 • R. Cengiz Derdiman, Nihal Tataroğlu (2016) Devlet Gözetimi ile İnsan Haklarının Uyumlaştırılması Sorunu ve Çözüm Önerileri, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 247-294.
 • Selin Sert (2016) İnternet Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin Genel Boşanma Sebepleri Arasında Değerlendirilmesi Meselesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 116, s. 275-292.
 • Servet Yetim (2016) Sürücüsüz Araçlar ve Getirdiği / Getireceği Hukuki Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 1, s. 127-184.
 • Sinan Sami Akkurt (2016) 17.06.2015 Tarih, E. 2014/4-56, K. 2015/1679 Sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Unutulma Hakkı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 4, 2605-2635.
 • Tuğçe Karaçoban Güneş (2016) Vergi Ödevlilerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1.
 • Alptekin Burak Boydak (2017) İşyerlerinde Uygulanan Parmak İzli Giriş Kontrol Sistemine Hukuki Bakış, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 30, s. 321-336.
 • Ayşe Merve Belge (2017) Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İşçilerin Kişisel Verilerinin İhlâli ve Korunması Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Özel Sayı-2017, s. 1025-1051.
 • C. Gökhan Erbaş (2017) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Elektronik Ortamda Gözetlenmesi, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 97-108.
 • Canan Erdoğan (2017) İşçilerin E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından İncelenmesi Hakkındaki 24.03.2016 Tarihli ve 2013/4825 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 14, Sayı 55, s. 1351-1386.
 • Damla Gürpınar (2017) Kişisel Verilerin Korunamamasından Doğan Hukuki Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı Özel Sayı, s. 679-694.
 • Dursun Ali Demirboğa (2017) Avrupa Veri Koruma Tüzüğünün GDPR) Sınıraşan Sorumluluk Hükümlerinin Türk Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 7, s. 29-52.
 • Feyzan Özbay (2017) Terörle Mücadelede Devletin Gözetlemesi Karşısında Bireyin Özel Hayatının Gizliliğinin Korunması Hakkının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi Birleşik Krallık ve Türkiye, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 75, Sayı: 1, s. 115-158.
 • Gizem Gültekin Várkonyi (2017) Yolcu İsim Kayıtlarının Terörle Mücadele Kapsamında Yurt Dışına Yasal Aktarımı: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 30, Sayı 132, s. 44.
 • Murat Önok (2017) Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında “Unutulma Hakkı” Ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1.
 • Nafiye Yücedağ (2017) Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXXV, Sayı 2, s. 765-790.
 • Neslihan Karataş Durmuş (2017) Ticari Sırların ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Vergi Mahremiyeti, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 31, s. 371-409.
 • Nüket Örnek Büken, Çağrı Zeybek Ünsal (2017) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Biyomedikal Alana Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 33-54.
 • Tekin Memiş (2017) Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Arasındaki İlişkiler ve Sorumluluk Düzeni, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, s. 9-23.
 • Yeşim Çelik (2017) Özel Hayatın Gizliliğinin Yansıması Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 32, s. 391-410.
 • Ayşenur Ocak (2018) Hakları Dengelemek: Unutulma Hakkı İfade Özgürlüğüne Karşı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 33, s. 507-536.
 • Cihan Avcı Braun (2018) Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 13-33.
 • Çağla Tansuğ (2018) 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Karşısında Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Bağımsızlığı, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 16, Sayı 183.
 • Esin Gürsel-Fatih Düğmeci (2018) Yapısal Anlamda Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na İlişkin Bir Değerlendirme, Research Studies Anatolia Journal, Cilt 1, Sayı 2, s. 318-329.
 • Ezgi Çırak (2018) Dijital Çağda Sonsuza Kadar Hatırlamaya Karşı: Unutulma Hakkı, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 36, s. 161-189.
 • Gönenç Gürkaynak, Simge Alatan, Elifcan Ayşe Çepoğlu (2018) An Evaluation of Tracking Location Data from a Data Protection Law Perspective, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 186.
 • Gülşah Bostancı Bozbayındır (2018) Avrupa Birliği Ceza Hukuku’nda Polis ve Ceza Adaleti Otoritelerine Yönelik 2018/680 Sayılı Direktif: Kişisel Verilerin Ceza Adalet Mekanizmalarında Korunmasına Getirilen Standartlar ve Direktife Yönelik Eleştiriler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 51-103.
 • Mehmet Oğuz Vuraloğlu (2018) Kişisel Verilerin İşlenmesi Suretiyle Kişilik Hakkı İhlâlinde Kazancın Devri Talebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 181-203.
 • Muhammet Sefa Mutlu (2018) Hekimin Cezai Sorumluluğu Açısından Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun (TCK m. 135) Değerlendirilmesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 29-58.
 • Mustafa Tevfik Kartal (2018) Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s. 1-18.
 • Nafiye Yücedağ (2018) İsviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre İlgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin İşlenmesi, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Sayı 67, s. 125-140.
 • Nurten İnce Akman (2018) Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi Dijital Tereke, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 527-560.
 • Özgür Oğuz (2018) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Çalışma Hayatına Yansımaları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 15, Sayı 60.
 • Sefer Oğuz (2018) Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s. 121-138.
 • Seray Nalbantoğlu (2018) Bir Temel Hak Olarak Unutulma Hakkı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 35, s. 583-605.
 • Simay Sevinçer (2018) Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilen Kişisel Verilerin Site Konutların Güvenlik Sistemlerinde Kullanımı, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 92, Sayı: 2, s. 233-244.
 • Tevfik Sönmez Küçük (2018) Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Çerçevesinde Kamuya Açık Alanların Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Video Kamera Aracılığı ile Önleyici Amaçla İzlenmesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, s. 49-87.
 • Aslıhan Kart, Muammer Ketizmen (2019) Kabahatler Kanunu’nun İçtima Hükümleri Açısından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suç ve Kabahatler ile Kurul’un İdari Ceza Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 17-29.
 • Aylin Erdoğdu (2019) Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 87-94.
 • Ayşe Özge Atalay (2019) Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemelerin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Penal Law and Criminology, Cilt 7, Sayı 2, s. 127-184.
 • Baran Kızılırmak (2019) Kişisel Verilerin İşlenmesinde Adli ve Önleyici Amaçla Öngörülen İstisnaların Ulusal ve Uluslararası Hukuka Göre Değerlendirilmesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s. 225-261.
 • Berna Akçalı Gür (2019) Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, s. 850-872.
 • Bilgin Metin, Sema Erkan, İdil Atasu, Enes Yılmaz (2019) Privacy Impact Assessment as a Tool for GDPR Compliance Preparation, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.
 • Canan Erdoğan (2019) Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması (Sosyal Medya Örneği Kapsamında), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı Özel Sayı: Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, s. 2445-2467.
 • Cansu Akgün Tekgül (2019) Brüksel 1Bis Tüzüğü İle Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde Kişisel Verilerin İhlaline İlişkin Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Yetki Kuralları, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 232-275.
 • Cuneyt Pekmez (2019) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu Kavramı Üzerine Değerlendirme, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Sayı 67, s. 59-71.
 • Elif Küzeci, Şebnem Kılıç (2019) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Diğer Aktörler, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 16, Sayı 63.
 • Eren Solmaz (2019) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları’nın “Kişisel Verilerin Korunması”na Katkısı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 61-78.
 • Gürbüz Yüksel (2019) Kişisel Sağlık Verilerinin Hukuki Korunması, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 1-10.
 • Halil Altındağ (2019) Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında İdarenin Sorumluluğu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, s. 387-401.
 • Hilal Tuğba Öksüzoğlu (2019) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Silinmesi ve Düzeltilmesi, Bilişim Hukuku Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 185- 242.
 • Işık Aslı Han (2019) Kişisel Verilerin İşlenmesi Bağlamında Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Veri Sahibinin Rızası, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt 1, Sayı 2019/1, s. 417-458.
 • Leyla Keser Berber (2019) E-Gizlilik Tüzük Taslağının Son Versiyonu Üzerine Düşünceler, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 9.
 • Leyla Keser Berber, Ayça Atabey, Melis Mert (2019) E-Gizlilik Tüzük Taslağının Son Versiyonu Üzerine Düşünceler, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 66-74.
 • Mesut Serdar Çekin (2019) Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir Paradigma Değişimine Gerek Var Mı?, İstanbul Hukuk Mecmuası, Cilt 77, Sayı 1, s. 315-341.
 • Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart (2019) Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku Kapsamında “Big Data”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 64-76.
 • Murat Volkan Dülger (2019) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması, Yaşar Hukuk Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 71-174.
 • Naciye Betül Haliloğlu (2019) Yargılamaya ve Mahkûmiyete İlişkin Verilerin Genel Bilgi Toplama GBT) Sisteminde Tutulması: Anayasa Mahkemesinin Bülent Kaya ve E.Ç.A. Kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi, Anayasa Yargısı, Cilt: 36, Sayı: 2, s. 349-400.
 • Nafiye Yücedağ (2019) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 47-63.
 • Nilüfer Boran Güneysu, Burak Memiş (2019) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatın Yükümlülük ve Sorumlulukları, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 313-337.
 • Osman Gazi Güçlütürk (2019) Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok Edilemezlik Sorunu, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 30-40.
 • Oya Boyar, Sezen Kama Işık (2019) Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, s. 602-623.
 • Ozan Selek (2019) Genel Veri Koruma Tüzüğü Işığında Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza Açıklaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, s. 911-951.
 • Özge Apiş, Zahit Yılmaz (2019) Çocuğun Özel Hayatının Gizliliği Hakkı Kapsamında Velayet Hakkının Ceza Hukuku Bakımından Sınırı, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 17, Sayı 194.
 • Salih Polater (2019) Kişisel Verilerin Reklam Amaçlı İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-20.
 • Şehriban İpek Aşıkoğlu (2019) Veri Sorumlularının Aydınlatma Yükümlülüğü -Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda-, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 41-65.
 • Tamer Soysal (2019) Unutulma Hakkının Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 13.
 • Turan Atlı (2019) Kişisel Verilerin Önleyici, Koruyucu ve İstihbari Faaliyetler Amacıyla İşlenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 4-22.
 • Ufuk Dal (2019) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Ülke Dışı Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin Uluslararası Hukukta Meşruiyeti, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 21-33.
 • Yasemin Maraşlı Dinç (2019) Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras, TBB Dergisi, Sayı: 142, s. 273-287.
 • Yiğit Yıldız (2019) Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 1-16.
 • Yiğit Yıldız (2019) Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 1-16.
 • Zeki Emre Kurt (2019) Cambridge Analytica Skandalı Kişisel Verilerin Etkili Bir Şekilde Korunması Hususunda Alınacak Tedbirlere Vesile Oldu Mu? Hiç Sanmıyoruz!, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı 57.
 • Abdullah Ömeroğlu (2020) Kişilik Haklarının Alkaya-Türkiye Davası Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 15, s. 309-342.
 • Adem Yelmen (2020) Bilgisayar Programlarına İlişkin Lisans Sözleşmelerindeki Gizlilik Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, s. 991-1019.
 • Asuman Çapar (2020) Kamu Personelinin Atanmasında Güvenlik Soruşturması Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s. 569-612.
 • Ata Umur Kalender (2020) Parçalı Bulutlar: Cloud Act ve Etkileri, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 74-107.
 • Atilla Erkal (2020) Avrupa Genel Veri Koruma Düzenlemesi Bağlamında Memurların Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Anayasa Yargısı, Cilt 37, Sayı 2, s. 205-253.
 • Ayla Çalışkan (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1.
 • Ayşenur Ocak (2020) İnsan Hakları Açısından Devlet Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Açıklanması, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 78, Sayı 2020/4, s. 37-74.
 • Berke Ada (2020) İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Bilgilerinin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması ve Hukuki Sonuçları, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 816, s. 967-1011.
 • Bilal Osmanoğlu (2020) Genel Bilgi Toplama (GBT) Sisteminde Kişilere İlişkin Tutulan Kayıtlar Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, s. 946-979.
 • Burcu Görkemli (2020) Türk Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt 15, Sayı 44.
 • Cemal Başar (2020) Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Yapılan Şikâyet Başvurusu, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 125.
 • Derya Tekin (2020) Kişinin Tarafı Olduğu Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçuna (TCK m.132/3) İlişkin Güncel Sorunlar, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt 15, Sayı 43.
 • Dilek Dulay Yangın (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’nin İşçilerin Gizli Kamera ile İzlenmesine İlişkin 17 Ekim 2019 Tarihli Lopez Ribalda ve Diğerleri Kararı’nın Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 3, s. 1703-1728.
 • Dilek Gökçe Başdağ (2020) 4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışan Sağlık Verilerinin İşleme Koşulları, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Dilşat Yılmaz (2020) Yeni Bir İdari Faaliyet Alanı: “VERBİS” (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi), Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Sayı 2, s. 83-118.
 • Furkan Güven Taştan, Utku Saruhan (2020) Açık Bankacılık: Kişisel Verilerin Korunmasına Bir Tehdit Mi?, Çevrimiçi Yayın, Researchgate.net, s. 1-44.
 • Furkan Övündür (2020) Dijital Tek Pazar Stratejisinin Hukuki Bağlamında Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 38, s. 118-131.
 • Gamze Aşçıoğlu (2020) Corona (Covid 19) Gölgesinde Geleceğin Hukuku ve Dijital Ekonomi Çağında Rekabet Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 69, Sayı 1, 2020, s. 33-56.
 • Gamze Turan Başara (2020) Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 16, s. 57-90.
 • Gizem Gültekin Várkonyi (2020) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Gerçek Kişilerin Kişisel Sosyal Robot Kullanımından Doğabilecek Sorumlulukları, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 19-29.
 • Göksu Hazar Erdinç (2020) Ölçülülük İlkesi ve Açık Rıza Kapsamında Biyometrik Verilerin İşlenmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 1-19.
 • Hasan Sınar (2020) Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma Veya Ele Geçirme Suçu (TCK md. 136), Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 33-62.
 • Hüseyin Aksoy, Mesut Halıcıoğlu (2020) E-Gizlilik Tüzüğü Çalışmaları Işığında Türk Hukukunda Elektronik Haberleşmenin Gizliliğinin Korunması, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 1- 18.
 • İhsan Hüseyin (2020) İngiliz Hukukuna Göre Mahremiyet Hakkının İhlalleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1020), s. 241-277.
 • İrem Betül Pektaş (2020) Karekodlu Çeklerde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Uygunluğu, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt 9, Sayı 35.
 • Kadri İnce (2020) Önleme ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesinin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.
 • Kayıhan İçel (2020) Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunmasında Kişisel Veri ve Hukuka Aykırılık Kavramları, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 94, Sayı: 2, s. 15-23.
 • Kerim Çakır (2020) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m. 135), Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 16.
 • Leyla Keser Berber- Ayça Atabey (2020) Çevrim İçi Oyun Platformlarının Gizlilik Taraması: “Gamecell” Analizi, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Sayı 69, s. 181-225.
 • Mehmet Kahraman, Muhammed Şahin (2020) Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Güvenlik Soruşturması ve Özel Hayata Saygı Hakkı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s. 415-449.
 • Metin Bulut (2020) Özel Bir Hukuksal Koruma ve Veri Kategorisi Alanı: Hassas Kişisel Veriler, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 78, Sayı 3, s. 99-150.
 • Miray Özer Deniz (2020) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Arabuluculuğa Hâkim Gizlilik İlkesinin Birlikte Değerlendirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 63-71.
 • Muhammed Emin Karakaş (2020) Dijital Geçmişin İnternet Erişiminden Kaldırılması “Unutulma Hakkı” ve Türk Hukukunda Görünümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 262-289.
 • Murat Volkan Dülger, Onur Özkan (2020) Kolluk Teşkilatında ve Ceza Yargılamalarında Kişisel Verilerin Korunması: “Unutulan” Direktifin Kapsamlı, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt 15, Sayı 42.
 • Neslihan Can (2020) Hasta Mahremiyeti Hakkı, TBB Dergisi, Sayı 147, s. 183-219.
 • Nuray Ekşi (2020) Türk Vatandaşlarının Biyometrik Verilerinin İşlenmesinin Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararlarına Aykırı Olmadığına İlişkin 3.11.2019 Tarihli ABAD Kararının Tercümesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 72-88.
 • Onur Kaplan (2020) Karar İncelemesi: “COVID-19 Salgını Karşısında İdari Faaliyetlerde Drone Kullanımı ve Kişisel Verilerin Üzerine”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 15, Sayı 166, s. 1262-1266.
 • Ozan Can, İlgün Mağden Çamlı (2020) Türk Hukukuna Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması, BATİDER, Cilt 36, Sayı 3, s. 129-161.
 • Ömer Ali Girgin, Seray Gönal (2020) Çocuğun Kişisel Verilerinin Sosyal Medyada Ebeveyn Tarafından Paylaşılmasının Hukuki Sonuçları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 44, s. 99-128.
 • Özge Apiş (2020) Hükümlünün Unutulma Hakkı ve Resosyalizasyonu, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt 15, Sayı 44, s. 831-864.
 • Remzi Demir (2020) Unutulma Hakkının Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, s. 1013-1032.
 • Sabire Sanem Yılmaz (2020) Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Sağlık Verilerine Bakış, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 15, Sayı 161, s. 101-110.
 • Samet Saygı (2020) 6698 Sayılı Kanun’un Sistematiğinde Yargısal Başvuru Yolları, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 30-61.
 • Selen Uncular (2020) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan Hakların ve Yükümlülüklerin İş İlişkisindeki Yansımaları, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, s. 3405- 3427.
 • Sinan Sami Akkurt (2020) Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine ve Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Mobil Uygulamalarla Paylaşılmasına Hukukî Bir Bakış, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 38, s. 142-160.
 • Sinan Sami Akkurt (2020) Kişisel Veri Kavramının Hukukî Niteliğine İlişkin Yaklaşımlara Mukayeseli Bir Bakış, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 20-32.
 • Süleyman Yılmaz, Vehbi Umut Erkan (2020) Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kapsamında İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s. 567-586.
 • Tekin Memiş, Cemile Turgut (2020) Dijital Miras Konusunda Gözden Kaçanlar, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, s. 201-215.
 • Ufuk Tekin (2020) “Kişisel Veri” Kavramının Ticaret Şirketleri Bakımından Düşündürdükleri, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-3, s. 3127-3140.
 • Yakup Korkmaz (2020) Hasta Hakkı Olarak Özel Hayatın Korunması Bağlamında Beden Mahremiyeti, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 15, s. 573-598.
 • Yasin Üstün, Ayşe Günal (2020) İş İlişkilerinde Bazı Yaygın Uygulamaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 62-73.
 • Yaşar Salihpaşaoğlu, Burcu Değirmencioğlu (2020) Unutulma Hakkının Bir “İnsan Hakkı”na Dönüşme Yolculuğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, s. 361-388.
 • Yıldırım Keser (2020) Tüketicinin Kişisel Verisinin İşlenmesinde Açık Rıza, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, s. 1181-1215.
 • Ayça Atabey-Leyla Berber (2021) Yapay Zeka Sistemlerinin Çocuk Haklarına Etkilerinin Değerlendirilme Yöntemi: Çocuk Hakları Etki Analizi, Adalet Dergisi, Sayı 66, s. 55-85.
 • Berat Duman (2021) Whatsapp Veri Paylaşım Politikasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi (AB Hukuku ile Mukayeseli), Adalet Dergisi, Sayı 66, s. 543-567.
 • Buket Günay (2021) Kişilik Hakkı Perspektifinden Kadın Cinayetlerinde Hükümlünün Unutulma Hakkı, Yaşar Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 129-160.
 • Cenk Konukpay, Uğur Tabak (2021) Kişisel Verilerin İşleme Amacının Sonradan Değişmesi: Uyumluluk Kriterlerinin Uygulanması Sorunu, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 15- 33.
 • Ece Karaduman (2021) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Kullanılan Uzaktan Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Öğrencilerin Kişisel Verilerinin ve Kişilik Haklarının Korunması, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 91-136.
 • Erdem Büyüksağiş (2021) Yapay Zeka Karşısında Kişisel Verilerin Korunması ve Revizyon İhtiyacı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, s. 529-541.
 • Fatma Esenyel Hanaz (2021) Çevrimiçi Eğitimde Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri, TBB Dergisi, Sayı 155, s. 409-460.
 • Fatmagül Kale Özçelik (2021) COVID-19 Salgını Sürecinde Üniversite Eğitiminde Kullanılan Uzaktan Eğitim Platformlarının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s. 135-170.
 • Gülşah Bostancı Bozbayındır (2021) Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve ‘Sharenting’, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 16, Sayı 180, s. 1498-1516.
 • Hatice Hocaoğlu, Fatma Sümeyra Doğan, Zeynep Sena Saltık (2021) Bulut Yasası ve Schrems II Kararı Işığında Türkiye’de Müşteri Hizmeti Uygulamaları Hakkında Uygulamacı Perspektifinden Değerlendirmeler, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 16, Sayı 174, s. 364-368.
 • Hüseyin Can Aksoy-Mesut Halıcıoğlu (2021) AB ve Türk Hukuklarında Çerezler: Kişisel Verilerin Korunması Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 61-88.
 • İbrahim Barış Sayar (2021) Genel Veri Koruma Tüzüğü İdari Para Cezaları Rejimi ve Etkiliği, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 1-16.
 • İlyas Arslan (2021) Kişisel Verilerin Yabancı Unsurlu Sözleşmelere Aykırı Olarak İşlenmesinden veya Korunmamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukukun Tespiti, İstanbul Hukuk Mecmuası, Cilt 79, Sayı 1, s. 135-191.
 • İntizar Sultanlı (2021) Anayasal Bir Hak Olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Ve Mahremiyet İle İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s. 23-34.
 • İsmail Yazıcıoğlu, Fatma Ebru Gündüz (2021) Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması, Anayasa Yargısı, Cilt 38, Sayı 1, s. 171-204.
 • Kamile Türkoğlu Üstün (2021) Güvenlik Soruşturmalarında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, s. 787-837.
 • Kerim Kılıç (2021) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m. 135), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s. 1-45.
 • Mehmet Bedii Kaya (2021) Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Paradigma: Hesap Verebilirlik İlkesi, İstanbul Hukuk Mecmuası, Cilt 78, Sayı 4, s. 1859-1897.
 • Mehmet Bedii Kaya (2021) Self-Disclosure or Burying the Evidence Dilemma: A Legal Review of the Data Breach Rules under the Turkish Personal Data Protection Law, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Sayı 70, s. 195-241.
 • Mehmet Semih Öztekin (2021) Brezilya Veri Koruma Yasasının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Mukayeseli Olarak İncelenmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 50-65.
 • Meltem Ertuğrul (2021) Çocuğun Kişisel Verilerinin Velisi Tarafından Sosyal Medyada Kullanılmasının Kişilik Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Sayı 2, s. 513-564.
 • Mert Karamustafaoğlu, Sevgi Ünsal Özden, İdil Uz (2021) Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 17-40.
 • Miray Özer Deniz (2021) İşçilerin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin Korunması ve Bundan Doğan Sorumluluk, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 45, s. 355-378.
 • Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart (2021) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 17. Maddesi ve Yargıtay Kararları Doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suç Teşkil Eden Fiiller Açısından Uygulanacak Norm Hakkında Değerlendirme, Kırıkkale Hukuk Mecmuası, Cilt 1, Sayı 2, s. 256-268.
 • Murat Uçak (2021) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinde Çocuğun Rızası, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 41-60.
 • Murat Uçak (2021) Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 10, s. 97-123.
 • Noor Talaat Azzat Sahar (2021) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yer Alan Temel Kavramlar ile Terminoloji, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s. 35-52.
 • Ömer Faruk Kuntoğlu (2021) Elektronik Ticarette Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 176-229.
 • Özge Yenice Ceylan (2021) Unutulma Hakkının Basın Özgürlüğü Karşısındaki Konumu, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 1-14.
 • Rabia Özkan (2021) Kişisel Veri Koruma Hukukunun Kişilik Hakkının Korunması Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 675-733.
 • Salih İnan (2021) Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İhdas Edilen Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Başvuru Yolları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 34-49.
 • Selin Sert Sütçü (2021) Covid-19’un Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 16, Sayı 177, s. 931-938.
 • Serdar Çelikel (2021) Kişisel Verilerin İşlenmesinde, Açık Rıza Hukuka Uygunluk Nedeninin, 95/46 Sayılı Direktif Ve GDPR’la Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 17, s. 161-190.
 • Sevgi Erarslan (2021) Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Sorunu: Açık Rıza Kapsamında Bir Değerlendirme, Kırıkkale Hukuk Mecmuası, Cilt 1, Sayı 1, s. 82-115.
 • Sümeyye Şimşek (2021) Yenilenen WhatsApp Gizlilik Politikası ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu İncelemesi, Bilişim Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı s. 494-548.
 • Uğur Aşkın (2021) Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü ile Suçu Bildirmeme Suçu Arasındaki İlişki, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s. 1368-1394.
 • Umniyahasghar Yosif (2021) Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Ruhu Olarak Genel İlkeler, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s.1-22.
 • Veli Durmuş (2021) Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasında İdarenin Hukuki Sorumluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, s. 67-76.
 • Yahya Usman (2021) Kişisel Verileri Koruma Kurumunca Uygulanan Yaptırımların Yargısal  Denetiminde Görevli Mahkeme, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 16, Sayı 180, s. 1517-1531.
 • Yasin Aydoğdu (2021) Kamu İdaresinde Kişisel Verilerin Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, s. 263-293.
 • Yiliyaer Abudureyimu, Yücel Oğurlu (2021) Yapay Zekâ Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korumasına Dair Doğurabileceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 41, s. 765-782.
 • Abdurrahim Çınar (2022) Unutulma Hakkının Ortaya Çıkış Serüveni ve Kapsamının Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 49, s. 551-584.
 • Alpkaan Ertan (2022) Nesnelerin İnternetinin Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İncelenmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 48-68.
 • Ayşe Aslı Alçın (2022) Türk Hukukunda Kişisel Sağlık Verileri ve İdarenin Kişisel Sağlık Verilerini Koruma Yükümlülüğü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 51, s. 365-410.
 • Ayşe Nida Günal, Yasin Üstün (2022) İş İlişkilerinde Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak “Meşru Menfaat”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 1-18.
 • Derya Yurteri Çetin, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 14-24.
 • Elif Yılmaz Furtuna, Sibel Bilgin (2022) Kişisel Verilerin Korunması ve Lekelenmeme Hakkı Açısından Vergi Mahremiyeti, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, s. 727-753.
 • Ezgi Alımcı (2022) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bankaların Güven Kuruluşu Olarak Kabul Edilmesi Kapsamında Banka Bünyesinde Gerçekleşen Veri İhlalinin Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 80, Sayı 1, s. 47-76.
 • Gaye Tuğ Levent (2022) Sosyal Medyada Çocuğun Kişilik Hakkı İhlaline Karşı Çocuğun Unutulma Hakkı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 40. Yıl Özel Sayısı, s. 56-77.
 • Hüseyin Can Aksoy (2022) Kişisel Verilerin Korunması Yönüyle Algoritmik Karar Verme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 69-87.
 • İrfan Ertekin (2022) Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Ombudsman Akademik, Cilt 8, Sayı 16, s. 39-67.
 • Kübra Kaya (2022) Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Bağlamında Ortaya Çıkan Bir Hak Olarak Unutulma Hakkının Değerlendirilmesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, s. 177-196.
 • Mehmet Ali İnceefe, Abdulkerim Oğuzhan Alkan, Alper Tanrısever (2022) Doğmamış Bebeklerin ve Ölmüş Kişilerin Kişisel Verilerinin Korunmasında Düzenleyici Yaklaşımlar, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, s. 331-338.
 • Miray Özer Deniz, Memet Turan Özer (2022) Biyometrik Verilerin İşlenmesinin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, s. 92-110.
 • Nurcan Diri, Bahattin Yalçınkaya (2022) Blokzincir Uygulamalarında Kişisel Veri Problemi: Depolama Riskleri ve Öneriler, Bilgi Yönetimi, Cilt 5, Sayı 1, s. 47-67.
 • Oğuzhan Yeşiltuna, Türkçe Hukuk Yazınında Kişisel Verilerin Korunması Üzerine Bir Araştırma (2000-2020), Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 25-37.
 • Ozan Akman, Naz Calay (2022) Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 19-33.
 • Ömer Özkaya, İbrahim Toprak (2022), Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel Verilerin Korunması, Sayıştay Dergisi, Cilt 33, Sayı 124, s. 71-99.
 • Öykü Beste Bayram, Bir Uyum Aracı Olarak Veri Koruma Etki Analizinin Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 38-53.
 • Salih Tayfun İnce (2022) European Union Law and Mitigation of Artificial Intelligence-Related Discrimination Risks in the Private Sector: With Special Focus on the Proposed Artificial Intelligence Act, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Sayı 71.
 • Sevgi Erarslan (2022) Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı: Çatışma mı Yoksa Sıkı Bir İşbirliği Mi?, BUHFD, Cilt 12, Sayı 206, s. 287-318.
 • Tuğçe Kaya (2022) İş Görüşmeleri Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 34-47.
 • Uğur Orhan (2022) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Türk Ceza Hukuku Düzenlemeleri Üzerine Değerlendirmeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 70, Sayı 4, s. 1359-1384.
 • Yasin Aydoğdu (2022) Mobil Uygulamalarda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Yasal Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, s. 399-425.
 • Adem Yelmen (2023) Kişisel Sağlık Verilerinin Elektronik Ortamda İşlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, s. 743-805.
 • Alkan Altaş (2023) Sosyal Medyada Çocuğun Görünümünün Kişilik Hakları Bakımından Değerlendirmesi, Bilişim Hukuku Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s. 1-36.
 • Bayram Doğan (2023) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Basın Hürriyetinin Sınırlanması ve Hakların Çatışması Durumu, Bilişim Hukuku Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 151-200.
 • Dila Nur Halaçoğlu (2023) Kişisel Veri Kavramının Tüketici Açısından İncelenmesi ve Tüketici Verilerini Teknik Anlamda Korumaya Yönelik Uygulamalar, Bilişim Hukuku Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s. 37-74.
 • Emel Badur (2023) Kişisel Verilerin Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu Ötesinde Korunması, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, s. 3-32.
 • Enver Kaşlı (2023) Kolluk Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması: Avrupa Birliği 2016/794 Sayılı Europol Tüzüğü ve 2016/680 Sayılı Kolluk-Ceza Adaleti Direktifi Işığında Bir İnceleme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, s. 97-115.
 • Erhan Özkan (2023) 6698 Sayılı Kanun’a Uyumlu Yazılımların Geliştirilmesi ve Yapay Zekâ Uygulamaları, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s. 1-11.
 • Ferhunde İlhan (2023) Türk Ceza Hukuku Kapsamında “Unutulma Hakkı”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 1-14.
 • Furkan Kaan Yüksek (2023) AİHM İçtihatlarında Kişisel Verilerin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s. 371-420.
 • Hatice Sümeyye Taçar (2023) Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarında Unutulma Hakkı ve Basın Özgürlüğü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s. 609-634.
 • Kasım Ocak (2023) Güncel Bir Kararı Işığında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yurt Dışına Veri Aktarımı ve Zorunlu Açık Rızaya Yaklaşımı Hakkında Gözlemler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s. 161-178.
 • Miray Özer Deniz (2023) Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesinin Türleri ve Hukuki Nitelikleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 97-114.
 • Miray Özer Deniz (2023) Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Kişisel Verilerinin Korunması, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 311-344.
 • Nesibe Kurt Konca, Emel Badur (2023) Avukatın Müvekkilinin Kişisel Sağlık Verilerine Erişimine İlişkin Değerlendirmeler, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, s. 193-238.
 • Nur Sena Sevindi, Muhammet Emin Ordu (2023) AB ve Türk Hukukunda Veri İhlalinin Tespiti ve Bildirim Süresinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s. 12-22.
 • Nurten Öztürk, Elif Rumeysa Gürbüz (2023) Bağlantılı Oyuncaklar Özelinde Çocuğun Kişisel Verilerinin Cezaî ve Hukuki Olarak Korunması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, s. 43-57.
 • Orhan Gazi Yaşar (2023) Kişisel Verilere İlişkin Suçlarda Hukuka Aykırılık Unsuru, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 1, s. 115-147.
 • Özge Evci Eralp (2023) İşyerlerinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesinde Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 28-38.
 • Pınar Nur, Oytun Canyaş (2023) Bir Norm Çatışması Örneği: Vergi Usul Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 54, s. 97-130.
 • Sertel Şıracı (2023) Yüz Tanıma Teknolojilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından İncelenmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s. 23-46.
 • Süleyman Özar (2023) Adli ve İdari Kolluk Sınırları Bakımından Fizik Kimliğinin Tespiti İşleminde Kişisel Veriler, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 3, s. 263-288.
 • Şafak Narbay, Şerife Nur Kirazlı (2023) Otonom Araçlarda Yapay Zekâ, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Sonuçları, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s. 49-66.
 • Talha Erdoğmuş (2023) Kişisel Verileri İhlal Eden İdareye Karşı İdari Para Cezası Uygulanmaması Sorunu, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s. 137-168.
 • Tuğçem Seçer (2023) Tapu Sicilindeki Kayıtların Paylaşılmasının Aleniyet İlkesi, Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Veri Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s. 341-356.
 • Uğur Aşkın (2023) Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi Kabahati (KVKK m. 18/1-c), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 56, s. 1-20.

Raporlar

 • Ahmet Ceran (2014) Kişisel Verilerin Korunması: Avrupa ve Türkiye, Cilt s. 8, İKV.
 • Leyla Keser, Mehmet Bedii Kaya, Batu Kınıkoğlu, Ussal Şahbaz, İdil Bilgiç Alpaslan, Ali Sökmen (2014) Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki ve Ekonomik Analizi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, TEPAV.
 • Ayşe Nur Akıncı (2017) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Cilt s. 37, Kalkınma Bakanlığı.
 • TBV (2019) Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Blokzinciri Teknolojisi Raporu.
 • Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü (2020), Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Uluslararası Veri Aktarımı Yeni Gelişmeler ve Uygulamaya İlişkin Hukuki Değerlendirmeler, Veri Aktarımı Raporu.

Mevzuat Derlemeleri

 • Hakan Tokbaş (2018) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat, Aristo.
 • Mustafa Afyonluoğlu (2018) Kişisel Veriler Mevzuatı, afyonluoglu.org.
 • Mehmet Bedii Kaya, Furkan Güven Taştan (2019) Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat-İçtihat- Bibliyografya, On İki Levha.
 • Bora Gemicioğlu, Zeynephan Gemicioğlu (2020) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Murat Volkan Dülger (2021) Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi Mevzuatı, 7. Baskı, Seçkin.
 • Hürriyet Sümer, Ülkemdeniz Kala (2021) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı, Platon Hukuk.
 • Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu, Melis Ulusel, Tuğçe Bozkurt (2022) Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları-31 Aralık 2021 Tarihi İtibariyle Yayınlanmış Karar Özetleri ve Anahtar Kelimeler, 2. Baskı, On İki Levha.
 • Saim Ocak, Ramazan Dede (2023) Kişisel Verileri Koruma Hukuku Mevzuatı, Adalet 2023
 • Mehmet Bedii Kaya, Furkan Güven Taştan (2024) Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat-İçtihat- Bibliyografya, çevrimiçi yayın.