Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Disiplinler arası niteliği itibariyle kişisel verilerin korunması; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku gibi çeşitli alanları ilgilendirir. Elinizdeki kitapta ise kişisel verilerin korunması, yalnızca akdi sorumluluk müesseseleri bağlamında incelenmiştir. Bu kapsamda, özellikle bu alandaki sorumluluk süjeleri olan veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki sözleşme ilişkisi, “kişisel veri işleme sözleşmesi” olarak adlandırılmış ve konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca kişisel verilerin korunmasına özgü olarak sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk halleri, genel işlem şartlarının denetimi ve diğer akdi sorumluluk durumları değerlendirilmiştir. Son olarak bu alana özgü hukuka uygunluk sebeplerine yer verilmiş; hukuka aykırı şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin genel koruma yollarıyla 6698 sayılı Kanun’dan doğan özel koruma yolları ve özellikle ilgili kişinin zararının giderilmesini talep etme hakkı irdelenmiştir.


Furkan Güven Taştan (2017) Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması,
XXVII + 239 sayfa, On İki Levha, 2. Baskı.

ISBN: 978-605-152-566-2


🟢 Açık Erişim Tam Sürüm Kitap (PDF)

📕 Yayınevi sayfası


“Furkan’ın Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması kitabı, henüz bebeklik dönemini yaşayan KVKK’nun sözleşme hukuku anlamında somutlaşmasını sağlayan ve Türk KVK literatürüne yapılmış önemli bir bilimsel katkıdır. Ayrıca Furkan’ın kitabında el ele tutuşan akademik ve teorik bilgi ile AB ve Türk Kişisel Verileri Koruma mevzuatı, Article 29 Çalışma Grubu görüşleri ve nihayet yargısal kararlar; yapacakları sözleşmeler ile kişisel verilere getirecekleri korumanın kapsamını belirlemeleri bakımından özellikle veri sorumluları için kutup yıldızı nitelemesini hak etmektedir.”
Doç. Dr. Leyla Keser