Updated on 11 Şubat 2024

Avukatların Faydalanabileceği Yapay Zekâ Araçları

Yapay zekâ araçlarının hukuk sektöründeki etkisi giderek artmaktadır. Öyle ki bir araştırmaya göre bu araçlar, yıkıcı bir etkiye yol açarak önümüzdeki otuz yıl içinde avukatların neredeyse yarısını, işinden edecektir[1]. Başka bir araştırma, yapay zekadan en çok etkilenen sektörün hukuk hizmetleri olduğu sonucuna ulaşmıştır[2]. Bu bağlamda, avukatların ve hukuk profesyonellerinin bu araçlarla erken tanışmasını sağlamak için aşağıda metin ve görsel oluşturma, dilbilgisi ve yazım denetimi, çeviri, hukuki araştırma ve belge inceleme, sözleşme taslağı hazırlama gibi çeşitli yeteneklere sahip yapay zekâ araçları ile bunlara dair kısa açıklamalar yer almaktadır. Araçlar genel olarak avukatların iş yüklerini hafifletme, araştırma süreçlerini hızlandırma ve daha etkin bir hukuki belge yönetimi sağlama potansiyeli taşımaktadır.

1.   ChatGPT

 • Her konuda sohbet edebilir, metin ve görsel oluşturabilir.
 • Verilen özel roller (örneğin hukuk profesörü, bilirkişi, avukat gibi) uyarınca cevap verebilir.
 • Yazım ve imla kurallarını denetleyebilir.
 • Sözleşme taslakları hazırlayabilir.
 • Hukuki araştırmalar yapabilir ve belgeleri inceleyebilir.
 • Karmaşık hukuki davaları ve kavramları özetleyebilir.
 • Alternatif olarak Google Bard kullanılabilir.

2.   AskYourPDF

 • Yüklenen bir PDF dokümanının içeriği hakkında sorulan sorulara cevap verebilir. Yanıtlarında, sağladığı içeriğin nerede geçtiğini belirtir.
 • PDF içindeki görselleri analiz edebilir.
 • Alternatif olarak ChatPDF kullanılabilir.

3.   Beatiful.ai

 • Sunumlar oluşturabilir.
 • Mevcut Powerpoint sunumlarını dönüştürebilir.
 • Alternatif olarak Gamma APP kullanılabilir.

4.   SpeechTexter

 • Söylenenleri yazıya çevirir.
 • Türkçe dil desteği mevcuttur.

5.   DeJure.ai (Türk girişimi)

 • Doğal dilde yazılmış olay ve durumlar için Türkçe kararlar sunar.

6.   Noty.ai

 • Google Meets üzerinden yapılan toplantıların özetlerini çıkarır.
 • Toplantıda yapılan tartışmaları ve alınan kararları ayırarak özetleyebilir.

7.   Ludwig

 • Metinleri çevirir ve farklı ifadelerle yeniden yazabilir.
 • İngilizce metinlerin doğruluğunu kontrol eder.
 • Kelime ve ifadelerin doğru kullanımını örneklerle gösterir.

8.   GrammarlyGO

 • Dilbilgisi ve yazım denetimi yapar.
 • Yazma tonuna göre metni yeniden yazabilir ve intihal tespit edebilir.

9.   DeepL / DeepL Write

 • Bağlama uygun çeviriler yapar.
 • Dokümanları (PDF/Word vb.) formatı bozulmaksızın çevirebilir.
 • Dilbilgisi ve yazım denetimi sağlar.

10.Perplexity.ai

 • Google’ın alternatifi olarak arama sorgularına hızlı ve özgün yanıtlar verir.
 • Benzer konular hakkında kaynak önerileri sunar.
 • Makaleler ve web sayfası içeriklerini özetler.

[1]    The Law Society, “Horizon Scanning: Artificial Intelligence and the Legal Profession”, 2018, https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/ai-artificial-intelligence-and-the-legal-profession (7.2.2024 tarihinde erişildi).

[2]    Ed Felten, Manav Raj, Robert Seamans, “How will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries?”, 2023, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2303/2303.01157.pdf (7.2.2024 tarihinde erişildi).