Updated on 21 Şubat 2024

5651 sayılı Kanun Sistematiği

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

RG: 23 Mayıs 2007, 26530
Mevzuat.gov.tr

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

5651 sayılı Kanun, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcıları ile sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirleyen bir kanundur. Ayrıca Kanun’la internette işlenen belirli suçlarla mücadeleye ilişkin esas ve usulleri de düzenlenmiştir.

Kanun’da yükümlülük ve sorumluluk atfedilen kişiler

  • Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir. Örneğin Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone birer erişim sağlayıcıdır.
  • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Örneğin Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlarda içerik üretenler birer içerik sağlayıcıdır. Benzer şekilde kendine ait web günlüğü (blog) bulunan kişiler de içerik sağlayıcı konumundadır.
  • Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanlardır. Örneğin müşterilerine internet erişim hizmeti sunan oteller veya çalışanlarına bu hizmeti sunan üniversiteler birer toplu kullanım sağlayıcıdır.
  • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Örneğin hosting hizmeti sağlayan Godaddy, Hostinger ve Turhost birer yer sağlayıcıdır.
  • Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Örneğin Instagram, Twitter ve Facebook birer sosyal ağ sağlayıcıdır.

Sistematik

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Tanımlar
Madde 3 – Bilgilendirme yükümlülüğü
Madde 4 – İçerik sağlayıcının sorumluluğu
Madde 5 – Yer sağlayıcının yükümlülükleri
Madde 6 – Erişim sağlayıcının yükümlülükleri
Madde 6/A – Erişim Sağlayıcıları Birliği
Madde 7 – Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri
Madde 8 – İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi
Madde 8/A – Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
Madde 9 – İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi
Madde 9/A – Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi
Madde 10 – İdarî yapı ve görevler
Madde 11 – Yönetmelikler
Madde 12 – İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler
Ek Madde 1 – [BTK’ya görevlendirme]
Ek Madde 2 – [BTK’da sözleşmeli personel çalıştırılması]
Ek Madde 3 – [TİB’in kapatılması]
Ek Madde 4 – [Sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri]
Geçici Madde 1
Geçici Madde 2
Geçici Madde 3
Geçici Madde 4
Geçici Madde 5 – [Sosyal ağ sağlayıcılar için geçiş hükümleri]
Geçici Madde 6
Madde 13 – Yürürlük
Madde 14 – Yürütme

Kanun’da Ek Madde-1 ila Geçici Madde 6 arasında kenar başlığı kullanılmamıştır. Köşeli parantez içinde yer verilen ifadeler, yazara aittir.