Anasayfa

  • TÜHAS: Türk Hukuku için Yeknesak Bir Atıf Sistemi Önerisi

  • Dijital İçerik ve Hizmetler ile Dijital Unsurlu Mallar: AB Tüketici Müktesebatının Yeni Kavramları

  • Tüketicinin Korunmasında Dijital Devrim: AB’nin Yenilikçi Yaklaşımları