Depremle İlgili Hukuk Rehberleri Katalogu

On binlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hukuki konularda yayınlanan rehberleri bir katalog hâlinde derlemeye çalışıyorum.

On binlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hukuki konularda yayınlanan rehberleri bir katalog hâlinde derlemeye çalışıyorum. Genel hatlarıyla içeriklerini de tespit etmeye çalıştığım listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Depremlerin geride bıraktığı acıları yeniden yaşamamak için hem kamuda hem de özel sektörde yer alan tüm suçlu ve sorumluların hukuk önünde adil bir şekilde hesap verdiği günleri görebilmek umuduyla…

Son güncelleme: 7 Nisan, 00:30

Afet Rehberi

Ankara Barosu, 7 Nisan 2023, 112 sayfa

Kapsamı: Afete ilişkin yasal düzenlemeler, idarenin sorumluluğu, adli yardım mekanizması, idarenin sorumluluğu, insan hakları yönü, sigorta hukuku, kamu sağlığı hukuku, yabancılar hukuku, tüketici hukuku

Deprem Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk Rehberi

PDF

Medeni Hukukçular Derneği, 7 Mart 2023, 67 sayfa

Kapsamı: Haksız fiil sorumluluğu, sözleşmeden doğan sorumluluk, yapı denetim kuruluşlarının hukuki sorumluluğu, kimlik tespiti, ölüm, gaiplik, yasal temsilciliğe ilişkin hukuki sorunlar

10 İlde Deprem Nedeniyle Gündeme Gelen Hak İhlallerinin Giderilmesi İçin Anayasa ve İdare Hukuku Kapsamında Sorumluluğu

Bilkent İnsan Hakları Merkezi, 20 Şubat 2023, 40 sayfa

Kapsamı: Devletin afet nedeniyle yükümlülüklerinin dayanakları, devletin somut yükümlülükleri, sorumluluğun yönlendirileceği görevli ve yetkili makamlar, dava açma süresi, deprem nedeniyle ihlali gündeme gelebilecek hak ve özgürlükler

Depremzedeler için Hukuk Rehberi

Türkiye Barolar Birliği
İlk yayın: 15 Şubat 2023, 48 sayfa
Güncelleme: 21 Şubat 2023, 53 sayfa

Kapsamı: Ceza hukuku, özel hukuk ilişkileri, idare hukuku, vergi hukuku, sağlık hukuku, afetzedelere sunulan desteklerle ilgili hukuki meseleler, adli yardımlaşma

Ek paylaşımlar:
-Delil tespiti mobil uygulaması: Enkaz Radarı (IOS)
-Deprem nedeniyle açılacak davalarda Google Haritalar’dan nasıl yararlanılacağına ilişkin video.

7269 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahipliği

AHG İzmir, 15 Şubat 2023, 9 sayfa

Kapsamı: 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca hak sahiplerinin başvuru ve itiraz süreçleri ve ilişkili diğer meseleler

Ek paylaşımlar:
-AHG İzmir gönüllüleri tarafından İzmir depremi sonrasında yayınlanan bir başka rehber: Deprem bölgesinde soruşturma birimleri ve avukatlarca dikkat edilmesi gereken ön sorunlar (Drive PDF)

Deprem Hukuku Rehberi

İstanbul Barosu, 14 Şubat 2023, 21 sayfa

Kapsamı: Avukatlar için yetki belgesi örneği, Suç duyurusu örnekleri, delil tespit tutanağı örnekleri, delil tespitinin yapılmasına ilişkin öneriler,

Depremle İlgili Hukuk Davalarında Temel Usûl Sorunlarına İlişkin Tespit ve Öneriler

Prof. Dr. Muhammet Özekes, 14 Şubat 2023

Kapsamı: 120 no’lu Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, hukuk davalarındaki görevli ve yetkili mahkemeler, arabuluculuk süreci, açılacak dava türleri, adlî yardım, geçici hukuki korumalar, delil tespiti sorunu

Afetler ve İdarenin Hukuki Sorumluluğu

PDF

Doç Dr. Yeliz Şanlı Atay, Mart 2022, 42 sayfa

Kapsamı: İdarenin sorumluluğu, sorumluluğun hukuki dayanakları, sorumluluğun unsurları, mücbir sebep, olumsuz idari eylemler, ilgili Danıştay kararı, afet sonrası arama kurtarma ve diğer faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmemesinin kusuru sayılacağı, zarar görenin kusuru ve idarenin sorumluluğu

Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Bilgi Notu

Doç. Dr. Cüneyt Süzel, Dr. Öğr. Üyesi Venüs Cömert, Ar. Gör. Güneş Karol Işıklar, 8 sayfa

Kapsamı: Zorunlu deprem sigortasının sigorta konusu yer bakımından kapsamı, zarar bakımından kapsamı, sigortacı ve sigortacının tazmin yükümlülüğünün sınırı, hasarın ihbarı, hasar ihbarı çerçevesinde verilecek bilgiler, sigorta tazminatının ödenmesi, sigortayla ilgili yargı yolu

Deprem Hukuku Uluslararası Sempozyomu Bildirileri

Medipol Üniversitesi, Editörler: Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç, Medipol Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2021, 374 sayfa

Kapsamı: İdari sorumluluk, cezai sorumluluk, hukuki sorumluluk


Kamu Kurumlarınca Hazırlanan Rehberler

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehbeir

Gelir İdaresi Başkanlığı, 16 Şubat 2023, 42 sayfa

Kapsamı: Bağış ve yardımların başta gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere çeşitli vergi uygulamaları karşısındaki durumu

Deprem Nedeniyle Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Binalarla İlgili Delil Toplama veya Delil Tespiti Hakkında Bilirkişilik Kılavuzu

Adalet Bakanlığı, 14 Şubat 2023, 8 sayfa

Kapsamı: Bilirkişiler tarafından gerçekleştirilecek delil toplama ve delil tespitine ilişkin meseleler


Diğer yayınlar

Deprem Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk ve Çözüm Önerileri
Medeni Hukukçular Derneği
8 MartPanelin youtube kaydı /
Program afişi
Hukuksal Boyutlarıyla Deprem ve Sorumluluk
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 MartKonferansın youtube kaydı /
Program afişi
Depremin Özel Hukuka İlişkin Sonuçları
Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu
18 ŞubatYoutube yayını
Twitter(12345)
Depremzedeler için Bir Rehber
Arş. Gör. Beyza Göz
17 ŞubatPDF / İÜHF İdare Hukuku sayfası
Depremden Kaynaklı Zararların İdareden Tazminine Dair Çeşitli Kararlar
Arş. Gör. Fatih Akpınar
16 ŞubatTwitter gönderisi
Örnek Suç Duyuruları
Deprem için Hukuki Girişim
10 ŞubatUDF ve Word formatlı dilekçeler