Açık Bankacılık: Kişisel Verilerin Korunmasına Bir Tehdit Mi?

Bu çalışmayı fakülte’den sıra arkadaşım Utku Saruhan’la (@zugzwang148) karantinada kaleme almıştık. Gönderdiğimiz dergiden gelen red cevabı üzerine 44 sayfalık çalışmayı Academia’da yayınladık.

Bu çalışmayı fakülte’den sıra arkadaşım Utku Saruhan’la (@zugzwang148) karantinada kaleme almıştık. Gönderdiğimiz dergiden gelen red cevabı üzerine 44 sayfalık çalışmayı Academia’da yayınladık. Çalışmanın PDF sürümünü indirmek için buraya tıklayınız.

Makalenin reddedilme süreci epey ilginçti. Hakem raporları genel olarak olumlu olmakla birlikte, bankacılık sektöründeki düzenlemelere ilişkin eleştirilerimiz için “gözden geçirilmesi” ya da “çıkarılması” notunu içeriyordu.

Redde konu eleştirimiz Bankacılık K. m. 73’teki değişikliğe dairdi. Özetle bunun kod kanun niteliğindeki KVKK hükümlerini etkisiz kıldığına ve hukuki güvenliği sarstığına işaret etmiştik. Bir hakem ise, bu kısım yayıncının takdirindedir, notuyla aman dikkat edin diyordu.

Hakem raporuna cevaben akademik görüşümüzü yansıtan ibarelerin değiştirilemeyeceğini bildirdik. Sonuçta dergi, makaleyi yayınlamayı reddeti. Biz de bunun üzerine benzer garip bir <hakem-dergi deneyimi> yaşamaktansa, internetten yayınlamayı tercih ettik.

Yazdığımız bir köşe yazısı değil; belli bir argüman silsilesine sahip, onlarca esere referans içeren akademik bir makaleydi. Ancak anlaşılan o ki hiçbir kişi ve kurum isminin yer almadığı bir kanun eleştirisine dahi tahammül edilemedi. Yazık! 

Son olarak unutmadan: Görüş ve eleştirileriyle çalışmamıza katkı sağlayan Leyla Keser hocama (@LeylaKeser) hocama, Av. Yaşar K. Canpolat’a (@Yasarkcanpolat) ve Av. Ezgi Damla Saruhan’a (@edamlaoz) teşekkür ediyoruz.

Özet

Finansal teknolojilerin önemli çıktılarından birini oluşturan açık bankacılık, müşteri verilerini istek veya onayları doğrultusunda üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına açarak müşteri yararına çeşitli ürün ve hizmetlerin sunulmasını sağlamaktadır. Bu kavramın temel yasal altyapısı; Avrupa Birliği’nde PSD2, Türkiye’de 7192 sayılı Kanun’la oluşturulmuştur. Çalışmamızda açık bankacılık kavramı, açık bankacılık ilişkilerindeki taraflar, açık bankacılığın Türk Hukukunda ve Avrupa Birliği Hukukundaki gelişimi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu temel alınarak kişisel verilerin korunmasına dair belirlediğimiz yedi hukuki problem ele alınmıştır.

Abstract

The notion of open banking has emerged as one of the significant output of financial technologies. It provides customers with several products and services for their benefits by making their data available to third-party providers following the customers’ request or consent. This concept’s legal framework was created by the PSD2 in the EU and the Law No. 7192 in Turkey. This research addresses the concept of open banking, the parties of open banking, legal background of open banking in the Turkish Law and the European Union Law, and seven legal issues identified on the protection of personal data based on the Turkish Data Protection Law (No. 6698).

İçindekiler

GİRİŞ

GENEL OLARAK AÇIK BANKACILIK

 • AÇIK BANKACILIK KAVRAMI
 • AÇIK BANKACILIK İLİŞKİLERİNDEKİ TARAFLAR
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Müşteri)
  • Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı
  • Üçüncü Taraf Sağlayıcı
 • AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA AÇIK BANKACILIĞIN GELİŞİMİ
  • Ödeme Hizmetleri Direktifi (2007/64/EC Payment Services Directive)
  • Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (2015/2366/EC Payment Services Directive 2)
 • TÜRK HUKUKUNDA AÇIK BANKACILIĞIN GELİŞİMİ
  • 6493 Sayılı Kanun
  • 7192 sayılı Kanun
  • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • AÇIK BANKACILIĞA İLİŞKİN KAVRAMLARIN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
  • Ödeme Sistemi
  • Ödeme Hizmeti
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Müşteri)
  • Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı
   • Hesap bilgi hizmeti sağlayıcısı
   • Ödeme başlatma hizmeti sağlayıcısı
  • Ödeme Kuruluşu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI PENCERESİNDEN AÇIK BANKACILIK

 • AÇIK BANKACILIK BİR VERİ TAŞINABİLİRLİĞİ UYGULAMASI MIDIR?
 • AÇIK BANKACILIK UYGULAMALARINDA VERİ SORUMLUSUNUN TESPİTİ VE ORTAK VERİ SORUMLUSU MESELESİ
 • AÇIK BANKACILIK KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ: KİŞİSEL VERİ Mİ, HASSAS VERİ Mİ, MÜŞTERİ SIRRI MI?
  • Kişisel Veri Niteliğindeki Veriler
  • Hassas Veri Niteliğindeki Veriler
  • Müşteri Sırrı Niteliğindeki Veriler
 • AÇIK BANKACILIĞA DAİR İSTEK VE ONAY ALMA YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZAYA BAŞVURMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • AÇIK BANKACILIKTA KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KANUNLARDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLME VEYA SÖZLEŞME İSTİSNALARINA DAYALI OLARAK İŞLENMESİ
 • AÇIK BANKACILIK UYGULAMALARINDA İDARİ OTORİTELERİN VE ÖZELLİKLE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ ROLÜ
 • AÇIK BANKACILIK UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GEREKLİ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLERİN ALINMASI

SONUÇ

KAYNAKÇA

KISALTMALAR